Svenska skolor kan tvingas till stor förändring

2023 04 04

Den populära chatroboten ChatGPT kan producera texter av hög kvalitet med hjälp av artificiell intelligens, AI.

Chatroboten har snabbt blivit ett populärt hjälpmedel för många skolelever i Sverige.

Med hjälp av AI-teknologin kan elever få hjälp med textbearbetning på olika sätt.

Det gör det svårare för lärare att upptäcka fusk eftersom det är svårt att slå fast om elever har använt Chat GPT eller någon annan chattbot för att producera en text eller ett svar.

Tydlig markering

Nu agerar Skolverket.

Myndighet avråder från att använda inlämningsuppgifter som betygsunderlag.

Detta eftersom det numera bedöms vara mycket svårare för lärare att säkerställa tillförlitligheten i innehållet.

– Inlämningsuppgifter kan användas som övning, men eftersom betygsättning är en myndighetsutövning måste den vara tillförlitlig och rättssäker. Det bygger på att betygsunderlaget går att lita på och att det uttrycker elevens kunskaper i ämnet, skriver Skolverket på sin hemsida.

Utnyttja lektionstiden

Skolverket uppmanar lärare att flytta samtliga ”betygsgrundande uppgifter” till lektionstid.

– När det är betygsgrundande så är det bättre att genomföra uppgiften muntligt eller skriftligt på lektionstid, säger Hannes Theander, undervisningsråd på Skolverket, till GP.

Oro inför nationella proven

AI-problematiken har även hamnat i fokus inför vårens nationella prov.

Gymnasieeleverna ska skriva tal hemma som de senare ska framföra i skolan.

Uppgiften går tvärsemot Skolverkets nya uppmaning.

–  Det blir motsägelsefullt att dessa resultat ska väga tyngre. Jag vet ju inte varifrån det kommer, säger Henrik Birkebo, lärare på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan, till SVT Nyheter.

Läraren förklarar att det alltid funnits en risk att någon annan skriver talet eller andra hemuppgifter, men att denna risk ökat avsevärt med AI-robotens inträde.

–  Det som gör det extra angeläget nu är att den här chatboten har så mycket muskler, säger Henrik Birkebo till SVT.

Foto: NIC

Text: Redaktionen