Svensk stad pekas ut – “Extra höga halter”

2024 03 13

Luftkvaliteten är besvärande just nu i Sundsvall.

Det är för närvarande ohälsosamt höga partikelvärden i delar av Sundsvall och invånare har uppmanats att undvika trafikerade vägar.

Anledningen har att göra med det varma vårvädret och att bilarnas dubbdäck nöter ner grus.

Det rapporterar Aftonbladet.

“Extra höga halter”

Luftkvaliteten påverkas av att partikeldamm bildas i högre utsträckning när dubbdäcken nöter ner gruset.

Det rör sig om höga halter av de grövre partiklarna PM10, som kopplas till bland annat andningsbesvär och olika luftvägssymtom.

– Det har varit lite extra höga halter i Sundsvall de senaste dagarna, men generellt sett om man tittar på det här året så är det först nu man har sett det, säger Naturvårdsverkets handläggare Matthew Ross-Jones till Aftonbladet.

Blir fler besök

Sundsvalls kommun arbetar på olika sätt för att motverka den besvärande utvecklingen.

Samtidigt noteras en ökning vad gäller besöken hos akutmottagningarna.

– Det finns akuta effekter också för känsliga människor när man har de här dagarna med särskilt höga halter. Man kan bland annat se att det blir flera besök till akutmottagningar, fortsätter Ross-Jones.

Orsakar skador

Trots att Sverige ur ett globalt perspektiv har bra luftkvalitet så råder ändå utmaningar, i synnerhet i tätorterna.

– Luftföroreningar i våra tätorter är även vid dagens haltnivåer fortfarande så höga att de orsakar skador på människors hälsa, växtlighet och kulturföremål, framhåller Naturvårdsverket via sin webbsida.

– Under de senaste åren har trenden varit positiv när det gäller vissa luftföroreningar, medan man för andra inte kunnat se någon direkt förbättring av luftkvaliteten. Ett fortsatt arbete med åtgärder är därför av stor betydelse.

Utsläppen problematiska

Myndigheten understryker vidare att utsläppen är fortsatt problematiska.

– Partikelutsläpp från vägtrafik, arbetsmaskiner och småskalig vedeldning behöver minskas, liksom utsläpp av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen som bidrar till bildningen av marknära ozon.

Foto: P. Marco

Text: Redaktionen


Konsumentverket varnar Jysk och Mio: sluta omedelbart

2024 06 14

Sex företag har fuskat med rean och riskerar stränga straff.

Det meddelar Konsumentverket efter att ha genomfört en större granskning av hur företagen skötte sig under realisationen i höstas.

På listan finns bland annat möbeljättarna Jysk och Mio.

Nu kräver myndigheten att de utpekade företagen omedelbart upphör med sina metoder. Annars väntar bestraffningar i form av höga vitesbelopp.

Har visat fel pris

Utöver Mio och Jysk finns även två nätbutiker som säljer kläder samt två mindre möbelföretag på Konsumentverkets radar. De fyra resterande företagen nämns inte vid namn.

– Gemensamt för de sex företagen är att de inte har visat rätt pris för de senaste 30 dagarna, det vill säga det pris som ska tala om för konsumenten vad varan brukar kosta, framhåller myndigheten.

– Ofta har företagen i stället använt ett högre pris att jämföra reapriset med, vilket gör att reapriset framstår som mer fördelaktigt. 

Lurar kunderna

Enligt Konsumentverket har företagen vid upprepade tillfällen tagit med ett högre pris som egentligen aldrig använts, eller i bästa fall enbart använts under ett par dagars tid.

Utifrån det priset har man sedan räknat ut många procent rea det är.

– Problemet är att man som konsument tror att man gör ett klipp, medan varan i själva verket aldrig kostat så mycket som det står, förklarar Pär Magnusson, processråd vid Konsumentombudsmannen, KO.

Kan tvingas betala 2 miljoner

Konsumentverket understryker allvaret i situationen.

Förbuden kopplas till viten på mellan en halv miljon och två miljoner kronor och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot förbudet.

Om företagen överklagar KO:s föreläggande går ärendet vidare till Patent- och marknadsdomstolen för prövning.

Enligt prisinformationslagen ska varans pris de senaste 30 dagarna tydligt redovisas när företaget vill marknadsföra en rea eller kampanj.

Så här skriver Konsumentverket om lagen:

Paragrafen som styr är 7A, och den vilar i sin tur på ett EU-direktiv. Regeln har införts för att säkerställa att prissänkningen är äkta och inte en bluff. EU-kommissionen har i sin vägledning uttryck att lagparagrafen syftar till att förhindra att företag på konstlad väg höjer referenspriser och vilseleder konsumenterna om storleken på rabatten.

Foto: Jysk resp Mio

Text: Redaktionen


Postnord-kunder drabbas av ny våg – går ut med uppmaning

2024 06 12

Postnords kunder har på nytt drabbats av ett återkommande problem.

Under året har flera olika företag gått ut och varnat för bluff-sms och bedrägeri.

Det har varit ett återkommande problem och allmänheten har uppmanats att se till att ha koll på vad som indikerar att det kan röra sig om ett falskt meddelande.

Nu drabbas Postnords kunder på nytt av det besvärande fenomenet.

Det rapporterar Sveriges Radio.

“Väldigt jobbigt”

Bedragare kommer hela tiden på nya sätt att lura folk på pengar, och sms med olika länkar och uppmaningar är ett sätt man försöker bedra företagskunder.

På sistone har en ny våg bluff-sms nått Postnords kunder.

Postnords presstalesperson Henrik Ishihara uttrycker oro över utvecklingen.

– Det är ju väldigt jobbigt. Dels är det vårt varumärke som utnyttjas och det är ju ett brott i sig. Det absolut mest allvarliga är dock alla våra kunder, alla mottagare, som drabbas och i vissa fall luras på pengar, säger han till SR.

Riktar uppmaningar

Ishihara går ut med en uppmaning till kunderna i samband med den nya vågen av bedrägeriförsök.

– De gånger som vi skickar ut meddelanden så är det alltid med en länk till antingen Postnord.se eller Postnord.com. Är det någon annan länk så är det en bluff och då ska man bara radera det, säger han.

Inte första gången

Det är inte första gången som Postnord går ut och varnar för bedragare.

Tidigare har man förtydligat hur bedrägerierna går till.

– Tyvärr cirkulerar det bluffmejl och bluff-sms där avsändaren utger sig för att vara PostNord, har det statliga bolaget förklarat.

– Det förekommer även bluffannonser på olika sociala plattformar. Ibland blir de som lägger ut privatannonser på annonssidor kontaktade av bedragare som uppmanar till användning av PostNords ”kurirtjänst”. Även det är en bluff.

Därför är det attraktivt

Postnord framhåller att bedragarna riktar sig mot bolaget av en tydlig anledning.

– Sverige är en av de mest utvecklade e-handelsmarknaderna i Europa, vilket gör det attraktivt för bedragare att försöka luras. 

– Tyvärr måste man som konsument idag vara lite misstänksam. Det bästa sättet att skydda sig mot bedragare är att alltid vara uppmärksam. Klicka aldrig på länkar om du är osäker på vart de leder.

Foto: Postnord

Text: Redaktionen