JUST NU: Svensk Natoofficer misstänks för brott

2022 08 11

Misstankarna gäller “stora omotiverade kontantuttag” från Försvarsmaktens betalkort.

Åklagare utreder nu den svenska officeren, som ska ha varit i tjänst på Natos militära högkvarter, rapporterar Svenska Dagbladet.

Det ska enligt tidningen handla om ekonomisk brottslighet.

"Stora brister"

Den misstänkta officeren även är major och konstituerad överstelöjtnant, vilket tyder på att personen blivit befordrad. 

– Grunden för C HKV hemställan är att det föreligger misstanke om ekonomisk oegentlighet gentemot Försvarsmakten som kan vara brottslig. [NN] har haft stora brister i sin hantering av ekonomiredovisningar samt gjort stora omotiverade kontantuttag på tilldelat betalkort, uppger Försvarsmaktens personalansvarsnämnd i ett dokument som SvD fått tillgång till.

Misstänks för flera brott

Personen åtalsanmäldes 22 juni.

Man misstänkte då att officeren skulle ha kunnat gjort sig skyldig till förskingring, olovligt brukande, trolöshet mot huvudman eller något annat brott.

Officeren uppges tjänstgöra i Belgien på Supreme Headquarters Allied Powers Europe, Shape, som är Natos strategiska operationsstab.

Försvarsmakten tiger

Försvarsmakten vill varken “bekräfta, dementera eller kommentera” händelsen, uppger SvD.

Tidningen har också försökt få ut ytterligare dokumentation, men denna har stämplats med sekretess av Försvaret.

Arne Nilsson, Officersförbundets representant på Försvarsmaktens högkvarter, känner till ärendet men vill inte heller kommentera det nämnvärt.

Standard är att vi blir informerade om någon hamnar i personalansvarsnämnden. Ibland läggs ärendena ner och i värsta fall kan det skickas vidare till åklagare. Men det är ovanligt med åtalsanmälan, säger han.

Militärstrategiskt högkvarter

Shape är baserade i Mons, Belgien, och ansvarar för “planering och genomförande av kombinerade gemensamma, effektbaserade operationer”, skriver staben på sin hemsida.

Man har också ett brett uppdrag för Nato.

– Att förbereda, planera och genomföra militära operationer för att uppfylla alliansens politiska mål, framhäver staben.

Tystnad från förbundet

Officersförbundet har ännu inte uttalat sig om hur varken förbundet eller den misstänkte förhåller sig till anklagelserna, skriver SvD.

Inte heller hur de ser på beslutet att officeren blivit åtlasanmäld.

Foto: Marek Studzinski

Text: Redaktionen