JUST NU: Svensk narkotikalag i potentiell förändring

2022 03 22

Regeringen ämnar att se över narkotikapolitiken och utesluter samtidigt avkriminalisering.

– Att gå den vägen vore en enorm gåva till de kriminella gängen, säger inrikesminister Morgan Johansson på en pressträff enligt Aftonbladet.

Ny utredning

Regeringen ska trots allt göra en ordentlig översyn av vad som behöver förändras i befintlig narkotikapolitik.

Sverige kommer dock alltså att fortsätta praktisera en restriktiv narkotikapolitik. 

“Minst cannabisbruk”

Sverige är ett av de länder med minst cannabisbruk i EU, jag vill påstå att vi är ett av de länder i världen som har minst bruk av cannabis. Det är enligt vår uppfattning en följd av vår restriktiva politik som vi har bedrivit i Sverige under många år, säger Johansson enligt Expressen.

Betydande storlek

Beslutet om en utredning om hur svensk narkotikapolitik ska bedrivas fattas formellt på torsdag. Redan nu kan dock Lena Hallengren avslöja att utredningen är av betydande storlek.

– Det är den största utredningen på flera decennier, säger Lena Hallengren.

Beroendevården “för dålig”
Utredningens huvudfokus kommer att fästas på beroendevården. På presskonferensen säger Lena Hallengren att den för närvarande är “för dålig”.

Man ska därför försöka titta på hur missbrukare ska får mer tillgänglig vård och hur man bättre ska kunna förebygga missbruk bland barn och unga.

Vanligaste drogen

Enligt Socialdepartementets egen statistik är cannabis den vanligaste bland illegala droger i Sverige, även om användandet är lågt i förhållande till siffror för andra länder i EU.

Däremot var andelen människor som dör i missbruk högst i Europa så sent som för ett och ett halvt år sedan, enligt en rapport från EU:s narkotikabyrå.

Tre procent har använt cannabis

Nästan 3 procent av den svenska befolkningen mellan 16-84 år har någon gång använt cannabis.

Det visade en undersökning från Folkhälsomyndigheten 2021 som frågade respondenterna om deras cannabisvanor de senaste tolv månaderna.

Foto: M Zylles

Text: Redaktionen