SVERIGE: Succélag slår hårt mot kriminella

2022 11 29

Genom en ny lag har Kronofogdemyndigheten kunnat effektivisera beslag från skuldsatta kriminella.

I början av augusti tillträdde nya regler om utmätning i kraft. Reglerna ger Kronofogdemyndigheten nämligen möjligheten att kunna utmäta på distans.

– Den nya lagen med att kunna utmäta och beslagta prylar på distans har jag efterfrågat i 15 år och nu underlättar det enormt. Många kriminella älskar statusprylar som dyra klockor, jackor och bilar. Det blir lätt få in pengar när polisen väl stoppar dem, säger Johannes Paulson som är nationell samordnare mot brott på Kronofogden till SVT.

Bättre möjligheter på distans

Tidigare har skuldsatta personer behövt vara misstänkta för ett konkret brott för att Kronofogdemyndigheten, med hjälp av Polisen, skulle kunna genomföra en distansutmätning.

– Distansutmätning är ett kraftfullt verktyg som kommer att få effekt i vårt arbete mot organiserad brottslighet. Man ska inte kunna visa upp sina tillgångar hur som helst. Är man skuldsatt så är vi där och utmäter. Ofta är det brottsoffren som får tillbaka en del av sina skadestånd.

– Vi får bättre möjligheter att utmäta på distans när Polisen påträffar egendom i sin verksamhet. Vi kan begära hjälp av Polisen för att säkerställa egendom när vi tagit beslut om utmätning. Det bidrar till att rättssäkerheten strävs i vår verksamhet, skriver Kronofogdemyndigheten.

Vad lagen handlar om

Kronofogdemyndigheten har, tack var den nya lagen, i Stockholms län kunnat göra åtta gånger fler beslag från skuldsatta kriminella.

Två exklusiva porschar hör till de beslag som Kronofogden har tagit av skuldsatta personer.

Tidigare har Kronofogdemyndigheten tvingats åka ut nattetid för att utmäta värdesaker som till exempel klockor, jackor och bilar.

Den nya lagen bidrar till att Polisen kan ringa en jourtelefon som är bemannad hos Kronofogdemyndigheten, som är öppen efter kontorstid, rapporterar SVT.

Betydelsefull länk

Den före detta regeringen betonade i mars att Kronofogdemyndighetens arbete också utgör en betydelsefull länk i kedjan av de åtgärder som kan vidtas mot organiserad brottslighet.

Innan lagen trädde i kraft, föreslog den dåvarande regeringen förbättrade möjligheter att genomföra utmätning på distans när Polismyndigheten påträffar egendom i sin verksamhet.

Regeringen betonade också ett tydliggörande av ramarna för Kronofogdemyndighetens utredningar, i syfte att stärka både effektiviteten och rättssäkerheten i myndighetens verksamhet.

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen