SVERIGE: Succélag slår hårt mot kriminella

2022 11 29

Genom en ny lag har Kronofogdemyndigheten kunnat effektivisera beslag från skuldsatta kriminella.

I början av augusti tillträdde nya regler om utmätning i kraft. Reglerna ger Kronofogdemyndigheten nämligen möjligheten att kunna utmäta på distans.

– Den nya lagen med att kunna utmäta och beslagta prylar på distans har jag efterfrågat i 15 år och nu underlättar det enormt. Många kriminella älskar statusprylar som dyra klockor, jackor och bilar. Det blir lätt få in pengar när polisen väl stoppar dem, säger Johannes Paulson som är nationell samordnare mot brott på Kronofogden till SVT.

Bättre möjligheter på distans

Tidigare har skuldsatta personer behövt vara misstänkta för ett konkret brott för att Kronofogdemyndigheten, med hjälp av Polisen, skulle kunna genomföra en distansutmätning.

– Distansutmätning är ett kraftfullt verktyg som kommer att få effekt i vårt arbete mot organiserad brottslighet. Man ska inte kunna visa upp sina tillgångar hur som helst. Är man skuldsatt så är vi där och utmäter. Ofta är det brottsoffren som får tillbaka en del av sina skadestånd.

– Vi får bättre möjligheter att utmäta på distans när Polisen påträffar egendom i sin verksamhet. Vi kan begära hjälp av Polisen för att säkerställa egendom när vi tagit beslut om utmätning. Det bidrar till att rättssäkerheten strävs i vår verksamhet, skriver Kronofogdemyndigheten.

Vad lagen handlar om

Kronofogdemyndigheten har, tack var den nya lagen, i Stockholms län kunnat göra åtta gånger fler beslag från skuldsatta kriminella.

Två exklusiva porschar hör till de beslag som Kronofogden har tagit av skuldsatta personer.

Tidigare har Kronofogdemyndigheten tvingats åka ut nattetid för att utmäta värdesaker som till exempel klockor, jackor och bilar.

Den nya lagen bidrar till att Polisen kan ringa en jourtelefon som är bemannad hos Kronofogdemyndigheten, som är öppen efter kontorstid, rapporterar SVT.

Betydelsefull länk

Den före detta regeringen betonade i mars att Kronofogdemyndighetens arbete också utgör en betydelsefull länk i kedjan av de åtgärder som kan vidtas mot organiserad brottslighet.

Innan lagen trädde i kraft, föreslog den dåvarande regeringen förbättrade möjligheter att genomföra utmätning på distans när Polismyndigheten påträffar egendom i sin verksamhet.

Regeringen betonade också ett tydliggörande av ramarna för Kronofogdemyndighetens utredningar, i syfte att stärka både effektiviteten och rättssäkerheten i myndighetens verksamhet.

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen


Bebis har anträffats med 23 brutna ben

2024 06 22

Uppgifter kommer nu om att Socialtjänsten har kopplats in i ett unikt fall.

Det är i Kristianstad som personal på akuten har tvingats agera.

Detta efter att föräldrar kommit in med sitt nyfödda barn.

Föräldraparet sökte vård för barnet, men personalen upptäckte skador som gjorde att de kopplade in Socialtjänsten.

Det rapporterar TV4 och Sydsvenskan.

23 brutna ben

Efter att barnet undersökts vid centralsjukhuset i Kristianstad slog personalen på akuten fast att det rörde sig om anmärkningsvärda skador.

Den nio veckor gamla bebisen hade 23 brutna ben, bland annat på överarmen, revbenen, hand- och fotlederna.

Personalen slog larm till Socialtjänsten, varpå föräldrarna hävdade att bärsjalen satt för hårt och var den förmodade orsaken till skadorna.

“Upprepat våld”

Rättsläkaren menar att det finns tecken på “upprepat trubbigt våld” och att “den samlade skadebilden visar att de har tillfogats av annan person”.

– Barnet har haft omfattande skador och det här har varit ett mycket komplicerat ärende, säger åklagare Magdalena Holmberg till Sydsvenskan.

Brottsmisstankar upprättades mot föräldrarna initialt men har sedermera lagts ner på grund av bristande bevis.

Barnet har efter händelsen stora motoriska svårigheter, men stora oklarheter råder alltjämt angående exakt hur skadorna uppstod.

Alla kan anmäla

Socialtjänsten arbetar löpande med att se till att barn inte far illa, och uppmanar alla som gjort observationer att anmäla om man misstänker att ett barn skadas.

– Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten, förklarar Socialstyrelsen.

– Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga, skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel, är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Kan göras anonymt

Utöver de som är anmälningsskyldiga så är det viktigt att allmänheten vet om att misstankar alltid ska anmälas.

– Alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten, fortsätter Socialstyrelsen.

– Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Foto: A. Romansa

Text: Redaktionen


Turistparadis akutstänger

2024 06 22

En italiensk paradisö stänger nu för turister.

Anledningen till beslutet är att det råder akut vattenbrist.

Det är ön Capri utanför Neapel som har fått stora problem på lördagen.

Det finns i nuläget ingen prognos för när situationen kan vara åtgärdad, rapporterar italienska La Stampa.

Vattenledning läcker

Den akuta vattenbristen på ön har uppkommit på grund av en läcka i en stor vattenledning som försörjer öns behov.

Capris borgmästare Paolo Falco har därmed fattat beslut om att alla turister ska skickas till det italienska fastlandet omedelbart vid ankomst till ön.

Det är bara tillåtet för öns permanenta invånare att befinna sig där.

“Är omöjligt”

Paolo Falco har uttalat sig om situationen.

– Utan förnödenheter är det omöjligt att garantera nödvändiga tjänster med tanke på de tusentals människor som reser till ön varje dag under turistsäsongen, säger han enligt La Stampa.

Enligt uppgifter bildas nu mycket långa köer till öns avgångshamnar.

Färjor från Neapel och Sorrento

Den populära turistön tar vanligtvis in mängder med turister som vill uppleva Capris naturliga skönhet och kultur.

– Det enda sättet att nå Capri är till sjöss. Färjor avgår från Neapel och Sorrento; på sommaren finns det också rutter från Positano, Amalfi, Salerno och Ischia, men inte från Procida, skriver Capri-experterna på Capri.com.

Är mycket varmt

Det är just nu mycket varmt i stora delar av Sydeuropa och i bland annat Grekland, Italien och Kroatien stiger temperaturerna.

– Om temperaturen går över 40 grader, då går vi in i en riskzon, säger professor Lewis Halse vid University of Roehampton i London till Euronews.

Euronews rapporterar att på flera håll i Sydeuropa så uppmanas äldre att stanna hemma.

– Värmen som drabbar delar av kontinenten tvingar äldre att stanna i sina hem. Föräldrar försöker desperat kyla ner sina barn, som ännu inte har utvecklat förmågan att reglera sin kroppstemperatur. Läkare säger att dessa grupper är de mest sårbara. 

Foto: J. Bengs

Text: Redaktionen