SVERIGE: Styrkebesked av Stockholms invånare

2023 01 10

Stockholms befolkning går i bräschen i jämförelse med grannländerna.

Åtminstone när det kommer till att åka kollektivt. 

Stockholmarna är nämligen den huvudstad i Norden där störst andel invånare åker kollektivt till jobb eller skola – trots att SL tappat tio procent av pendlarna sedan pandemin. Det rapporterar Dagens Nyheter.

Studie slår fast

Tidningen hänvisar till en studie av konsultföretaget WSP som jämfört pendlingsvanor i Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm.

I samtliga minskar resandet med kollektivtrafiken – och resorna med bil och cykel ökar.

Att många cyklar i Köpenhamn och att Oslo kommit långt med att elektrifiera sin fordonsflotta är ganska välkänt. Men studien visar också att Köpenhamn har högst andel bilpendlare och att Oslo ligger långt fram när det gäller delningstjänster som bil- och cykelpooler, säger Björn Öhman, mobilitetsexpert på WSP, enligt DN.

Han tillägger emellertid:

– Stockholm har trots ett tapp i kollektivtrafiken efter pandemin fortfarande den största andelen kollektivtrafikpendlare.

Avståndet minskar

Studien pekar dock på att även om Stockholm är fortsatt etta har glappet till övriga städer minskat.

Pendlandet med kollektivtrafik ser nu ut enligt följande i de nordiska huvudstäderna:

- Stockholm 38 procent

- Oslo 34 procent

- Helsingfors 34 procent

- Köpenhamn 20 procent

En stor del av förklaringen till varför stockholmarna i högre utsträckning åker kollektivt uppges vara en väl utbyggd och attraktiv tunnelbana.

14 miljarder kronor

Enligt WSP skapar kollektivtrafiken samhällsekonomisk nytta för mer än 14 miljarder kronor netto varje år, vilket bland annat organisationen Svensk Kollektivtrafik uppmärksammat.

Organisationen pekar exempelvis på fördelarna att kollektivtrafik bidrar till att minska klimatutsläppen och att det vidgar människors arbetsmarknader.

Fakta: Pendlande i Sverige en vanlig dag

- Cirka 4 500 000 personer färdas med bil

- Cirka 950 000 personer åker buss

- Cirka 520 000 resor görs med tåg

- Cirka 900 000 människor cyklar

Källa: Trafikverket

Foto: R. Andres

Text: Redaktionen