Stort uppror mot hyresvärdar

2023 04 13

Chockhöjda hyror är nu på väg att orsaka kraftig revolt.

Det menar Martin Kits, näringspolitisk chef på Svensk handel.

– Det vi ser är ett hyresgästuppror i sin linda och om inte fastighetsägarna vill föra en konstruktiv dialog så tror jag att vi kommer att få se ett fullskaligt uppror, säger han till SVT.

Totalt har arbetsgivarorganisationen medverkat i 53 procent fler uppsägningar av hyreskontrakt i mars jämfört med förra året.

Samtidigt som minskad konsumtion

Bakom det stundande upproret står ett flertal butiker i Sverige, som drabbats av hyresökningar på närmare elva procent i år.

Detta samtidigt som svenskarna skurit ner ordentligt på sin konsumtion.

Ett av alla exempel är storbutiken Elgiganten som totalt hyr uppemot 200 000 kvadratmeter i hela Sverige.

– Vi tittar på andra lägen för en fysisk butik i närheten. Vi kan också låta avtalet köpa och fatta beslut när vi står inför en uppsägning, säger Annika Schönefeldt, fastighetschef på Elgiganten.

Hon uppmanar samtidigt fastighetsägarna att lyssna på sina hyresgäster i kristider.

Ökat 25 procent

10,9 procent är det automatiska hyrespåslaget för inflation 2023.

Samtidigt hävdar fastighetsägarna å sin sida att man lider av ökade kostnader som vida överstiger hyreshöjningarna.

Drygt 25 procent uppges kostnaderna ha ökat, enligt Anders Holmestig, vd i intresseorganisationen Fastighetsägarna Sverige.

– I den kontexten blir det också rimligt att man höjer hyrorna med tio procent, säger han till SVT.

Slår även mot kommuner

Förutom butikshyror slår även hyreschocken mot kommunerna, som drabbas av kraftigt höjda lokalhyror i år.

Särskilt utsatta är kommuner som gjort sig beroende av externa fastighetsbolag, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

En risk som kommunerna dock måste acceptera, enligt Erik Törnblom, tillförordnad forsknignschef på Kommuninvest.

Men en kanske ännu större risk på längre sikt är att kommunerna förlorar rådigheten över fastigheterna, man har mindre möjlighet att påverka och göra anpassningar av lokalerna under kontraktstiden. Om kommunen till exempel har ett 25-årigt hyreskontrakt för en förskola blir det svårare att göra justeringar och anpassningar längs vägen om man hyr, säger han.

"Får inget för pengarna"

I Växjö höjs exempelvis hyran för det nya kommunhuset med fem miljoner och landar på 39 miljoner 2023.

Även organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, oroas av kommunernas hyresökningar.

– Det här är ju pengar som egentligen skulle gå till verksamhet. Så kommunerna måste lägga pengar på något som de egentligen inte får något för, säger Annika Wallenskog som är chefsekonom på SKR, till radiokanalen.

Foto: A. Taissin

Text: Redaktionen