Stort steg framåt för ny kärnkraft i Sverige

2023 01 25

Statliga Vattenfall har lämnat in en ansökan om att Svenska kraftnät ska utreda nya kränkrafstreaktorer vid Ringhals.

Enligt nya handlingar kan den nya anläggningen stå klar om nio år, rapporterar Aftonbladet.

– Jag säger främst att det är mycket glädjande, det är mycket bra att man planerar för ny kärnkraft i Sverige. Vi måste bygga ut elproduktionen väldigt kraftigt, framför allt i södra Sverige, för att möta det elbehov vi har men också för klimatets skull. Vi behöver mer el för all verksamhet som ska ske och all elektrifiering vi ska göra, så det här är glädjande, kommenterar klimatminister Romina Pourmokthari (L).

Olika alternativ

Vattenfalls ansökan har lämnats in till Svenska kraftnät.

Utifrån ansökan går det inte att utläsa vilken typ av kärnkraftreaktorer det handlar om.

Vattenfall har tidigare motsatt sig att bygga nya stora reaktorer.

Istället har det statliga företaget inlett en förstudie om att bygga nya små modulära reaktorer.

De nya stora reaktorerna har en betydligt större kapacitet än de kvarvarande reaktorerna, Ringhals 3 och 4. Små reaktorer beräknas ha en effekt på 300-400 megawatt. Ringhals 3 och 4 har en effekt på 1070 respektive 1120 megawatt.

–  Om de har ansökt om att få ansluta 2800 megawatt så antyder det att de har tänkt sig två stora reaktorer. Det är en stor anläggning och det är inte så konstigt att man funderar på stora reaktorer, det finns ju skalfördelar med det. När det gäller små reaktorer, så förlorar man skalfördelarna, men det sägs vara snabbare och bygga och billigare. Men vad som i slutändan blir mest effektivt får man se när det har byggts upp, säger Romina Pourmokthari till Aftonbladet.

Dementerar

Vid 13-tiden tillbakavisar Vattenfall Aftonbladets uppgifter. 

–  Det har gått ut felaktiga uppgifter, det stämmer inte. Vi håller på att kolla upp det här och ber att få återkomma med en kommentar, säger Heidi Stenström, pressekreterare på Vattenfall, till TV4 Nyheterna.

Välkomnade regeringens öppning

Vattenfall har tidigare utryckt att man välkomnar regeringen förslag om en ny lagstiftning som möjliggör fler kärnkraftsreaktorer på fler platser än i dag.

– Vi behöver fördubbla elproduktionen i Sverige inom ett par decennier. Detta beslut är en bra början för att möjliggöra utökad kapacitet för fossilfri elproduktion. Små modulära reaktorer skulle kunna vara ett viktigt steg på den vägen. Det gäller ju också möjligheten att bygga reaktorer utanför dagens etableringsorter för att ny elproduktion ska kunna byggas i närheten av elintensiv industri på olika håll i landet. Så det här är ett tydligt steg i rätt riktning, sa Torbjörn Wahlborg, chef för elproduktion i Norden, efter regeringens besked.

Även Ringhals och Forsmarks vd Björn Linde välkomnade förslaget:

– Som vd för två kärnkraftverk tycker jag det är rimligt med en moderniserad lagstiftning som kan öka intresset för ny kärnkraft. Det är positivt om man kan lyfta bort begränsningar som rör ett enskilt kraftslag.

Foto: Vattenfall Group

Text: Redaktionen