Stort larm om svenska storbanker

2023 11 02

Nuvarande regelverk och bankernas interna kontroller räcker inte för att stoppa kriminella aktörer från att utnyttja banker. 

Det fastslår Finanspolisen i en ny rapport om vilka metoder kriminella aktörers använder för att utnyttja de finansiella systemen.

Syftet med rapporten är att höja bankernas medvetenhet om hur de används som brottsverktyg.

En ökad medvetenhet kommer underlätta för motåtgärder mot den grova brottsligheten, framhåller Finanspolisen.

– I den aktuella våldsvågen är det tydligt att inga banker är opåverkade.

– Det pågår ett aktivt målsökande av sårbarheter i de finansiella systemen i stort sett mot alla banker och finansiella verksamheter i Sverige. De kriminella nätverken vet hur de ska ta sig runt de kontroller som finns, säger Lena Palmklint, chef för finanspolisen

Infiltrerat bankerna

Enligt Finanspolisen är det bråttom att få fram nya verktyg mot de kriminella gängen.

I rapporten varnar man för att kriminella lär sig bankernas olika regelverk för att utnyttja dem med lägre risk att upptäckas.

I vissa fall har gängen lyckats infiltrera bankerna.

– Externa målvakter används systematiskt för att förflytta pengar, exempelvis genom att låna ut BankID mot betalning, framhåller Finanspolisen och tillägger:

– Informationen visar också att det inte bara är externa målvakter som används, utan även interna: det vill säga bankanställda som agerar på uppdrag av kriminella mot betalning.

Kontrollfrågor till bankerna

Med anledning av den ökade brottsligheten har Finanspolisen tagit fram exempel på kontrollfrågor för banker att ställa sig som ett led i deras skyldigheter att identifiera hur de utnyttjas av kriminella aktörer.

Frågorna handlar bland annat om kundkännedom, transaktionsmönster, användning av bankidentifikation och metoder för att försvåra intern penningtvätt.

Måste knäcka gängens ekonomi

– Banker och finansiella institut har en betydelsefull roll i att upptäcka och förebygga brott. Genom att höja bankers kunskap om hur de utnyttjas systematiskt hoppas vi på att underlätta deras brottsförebyggande arbete. Om vi inte knäcker gängens ekonomi kan inte den grova kriminaliteten bekämpas. Därför behöver vi arbeta tillsammans för att upptäcka, förebygga och på så sätt förhindra penningtvätt, säger Lena Palmklint.

Polischefen tillägger att övriga delar av samhället även måste vara på tårna.

– För att bryta våldsvågen behövs flera parallella åtgärder mot nätverkens ekonomi. Ögon ute bland privata bolag, offentliga verksamheter men också allmänheten och föräldrar kan hjälpa till att upptäcka allt från barn som agerar målvakter till professionella penningtvättare som hjälper nätverken. På lång sikt ger det en möjlighet att komma åt själva drivkraften inom organiserad brottslighet: den kriminella ekonomin.

Foto: E. Soares

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen