Stort larm om Guldfågeln – ”Finner inga ord”

2023 10 24

Guldfågeln är ett av Sveriges ledande företag när det gäller svenskproducerad kyckling.

Nu presenterar djurrättsorganisationen Djurens Rätt allvarliga uppgifter om företagets hantering av djuren.

För andra året i rad har Djurens Rätt kartlagt Guldfågelns verksamhet.

Stora djurskyddsbrister har upptäckts.

Minst 200 000 kycklingar utsattes för djurskyddsbrister som innebar onödigt lidande under 2022, uppger organisationen.

Exempel på brister är följande, enligt granskningen:

- Hög dödlighet på grund av olämplig temperatur.

- Ovarsam hantering och frätskador under djurens fötter.

- Vid fyra tillfällen har skinnflådda kycklingar hittats, med skador in mot musklerna och i ett fall in så allvarligt att tarmarna hängde ut. Samtliga kycklingar levde när de hittades.

- I de flesta fall upptäcks inte problemen förrän efter transport eller till och med efter att kycklingarna har dödats.

”Hittar inga andra ord”

– Jag hittar inga andra ord för det som sker än att det är ett systematiskt djurplågeri, och att vi måste göra allt vi kan för att förändra det.

– Detta är dessutom endast det som inspektioner visar, mycket sker fortfarande bakom stängda dörrar i de svenska kycklingfabrikerna.

Det säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt, i ett uttalande.

Kräver systemförändring

Nu kräver Djurens Rätt en systemförändring för att lösa problemen på Guldfågelns slakterier.

Nästan 40 miljoner kycklingar transporteras till och slaktas på slakterierna varje år.

– Nu måste takten på slakterierna minska, och myndigheterna måste få bättre verktyg att kraftfullt agera mot de här bristerna som drabbar miljontals djur varje år, framhåller Camilla Bergvall.

Följer Svensk Fågels djuromsorgsprogram

På sin hemsida skriver Guldfågeln att företaget är noga med att följa  Svensk Fågels djuromsorgsprogram när det gäller hanteringen av djur som ska slaktas.

Vidare uppger företaget att kycklingarna har det bra under sin uppväxt. Guldfågeln framhåller att djuren är placerade i ”stora luftiga hallar” där de kan ”sprätta fritt på en bädd av kutterspån”.

– Under kycklingarnas uppväxt sätts deras välmående i främsta rummet i hela vår värdekedja. Om kycklingarna har det bra kan vi producera högkvalitativa och säkra produkter med gott samvete, skriver företaget.

Urval från Djurens Rätts granskning av Guldfågeln

- Vid sex tillfällen var dödligheten efter transport onormalt hög. Kycklingarna hade frusit ihjäl eller dött av värmestress. Det handlar totalt om otaliga tusentals som också led av den olämpliga temperaturen under transport, men överlevde fram till slakt. 

- Vid nio tillfällen upptäcktes att nästan alla kycklingar som kontrollerades hade frätskador under fötterna. Totalt lär minst 100 000 individer ha varit drabbade.

- Vid ett tillfälle dog kycklingar i transporten av hjärtsäcks- eller bukhinneinflammation och många av dem som överlevt “kasserades”. Transportören hade fått information innan om att kycklingarna var sjuka, men de genomförde transporten ändå.

- Vid fyra tillfällen har skinnflådda kycklingar hittats, med skador in mot musklerna och i ett fall in så allvarligt att tarmarna hängde ut. Samtliga kycklingar levde när de hittades, vilket innebär att de lidit av skadorna under längre tid och behövt utstå transport till slakteriet.

Foto: Guldfågeln 

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen