Stort glädjetjut hos Willys

2023 07 14

Lågpriskedjan Willys växer så det knakar.

Det framgår av Axfoods delårsrapport för det andra kvartalet av 2023. Företaget driver bland annat Willys och Hemköp.

– Willys fortsatte sin exceptionella framfart och växte, trots höga jämförelsetal, med hela 20 procent, framhåller Axfood i ett pressmeddelande.

Den nya siffran är ett rejält styrkebesked. 

Uppgången innebär att Willys växer mer än dubbelt så mycket som övriga marknaden.

Nu siktar lågpriskedjan på att bli en ännu större och betydelsefullare aktör på den svenska marknaden.

– Willys är Sveriges mest rekommenderade dagligvarukedja, med en hög kundlojalitet och har en utmärkt plattform att bygga vidare från för att ytterligare stärka sin position också på längre sikt, skriver Axfood.

Gör större vinst än väntat

Willys succé speglar sig i  Axfoods totala resultat för andra kvartalet av 2023.

Livsmedelsjättens nettoomsättning uppgick till 20 797 miljoner kronor. En ökning med 12,6 procent.

– Kvartalet har präglats av ett stort fokus på prisvärde och en ökad aktivitetsnivå på marknaden. I detta marknadsklimat bibehåller Axfood momentum med en detaljhandelstillväxt som var hela 17 procent under andra kvartalet, att jämföra med marknadens 9 procent, säger Axfoods vd och koncernchef Klas Barkow.

– Genom ökad kundtillströmning och högre volymer upprätthöll vi en mycket hög tillväxt trots att inflationstakten minskat väsentligt. Det är tydligt att vi med våra olika koncept står starka i en marknad där prisvärde blivit allt viktigare, fortsätter han.

FAKTA Axfoods delårsrapport ­för andra kvartalet av 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 20 797 miljoner kronor. En ökning med 12,6 procent.

- Detaljhandelsomsättningen uppgick till 16 098 miljoner kronor. En ökning med 16,6 procent.

- Rörelseresultatet uppgick till 878 miljoner kronor inklusive jämförelsestörande poster om totalt -64 miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent.

- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 942 miljoner kronor. En ökning med 13,8 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent.

- Periodens resultat uppgick till 631 miljoner kronor och resultatet per aktie före utspädning till 2,93 kronor.

Källa: Axfood

Foto: Willys Axfood

Text: Redaktionen