VAL 2022: Stort glädjebesked för högerpartierna

2022 08 31

Flera opinionsmätningar har visat att Magdalena Anderssons regeringsunderlag ligger bäst till i kampen om regeringsmakten.

Men nu kan pendeln ha svängt.

Det indikerar onsdagens mätning från SVT/Novus.

Högersidan ökar kraftigt. M+KD+SD+L noterar ett stöd på 50 procent och är därmed större än S-sidan.

Magdalena Anderssons regeringsunderlag samlar 49,1 procent i mätningen.

Uppsving för Moderaterna

Novus nya mätning innebär ett rejält uppsving för Moderaterna.

Partiet är fortfarande mindre än SD, men ökar från 15,6 till 18,3 procent.

Enligt Torbjörn Sjöström, vd på Novus, kan ökningen bero på flera orsaker.

– Det kan vara en motreaktion till att Moderaterna hade rekordlåga siffror inte i bara Novus men i andra undersökningar i dagarna. Att väljare insåg att det var på allvar och man ändå vill ha med M som den starka polen i oppositionslägret. Vi vet att nyhetsmedias tolkning av saker påverkar hela tiden. Och det har varit mycket domedagssammanfattningar kring M. Detta kan vara en motreaktion till det, framhåller han i en analys.

Torbjörn Sjöström betonar dock att mätningen kan ligga utanför felmarginalen.

–  Detta kan vara ett mätfel. En av de där undersökningarna jag påminner om. Att vi med 95% sannolikhet kan säga att resultatet är inom felmarginalen. Någon gång kommer den där undersökningen som är lite mer fel. I varje undersökning vi gör är det 5% risk att resultatet är utanför felmaringalen. Ju fler undersökningar man gör desto större risk är det att den kommer.

Hela mätningen

Här är Novus nya mätning för onsdag jämfört med tisdag.                                            

🔴Vänsterpartiet                    7,8        +0,3
🔴Socialdemokraterna     28,1         -1,7
🟢Miljöpartiet                          5,9        +0,3
🟢Centern                                  7,3         -0,4
🔵Liberalerna                           5,6         +0,4
🔵Moderaterna                     18,3        +2,7
🔵Kristdemokraterna           6,6        +0,2
🔵Sverigedemokraterna   19,5        -1,4
 
🔴🟢 S+V+MP+C                  49,1         -1,5
🔴🟢 S+V+MP                        41,8          -1,1
🟢      Centern                             7,3          -0,4
🔵🔵 M+KD+SD+L              50,0         +1,9
 
Mandatfördelning
 
🔴🟢 S+V+MP+C       99 + 27 + 21 + 26 = 173      
🔴🟢 S+V+MP              99+ 27 + 21 = 147 
🟢      Centern                26 = 26
🔵🔵 M+KD+SD+L    64 + 23 + 69 + 20 = 176
 
Centern har indikerat att partiet vare sig stödjer V eller SD och även om partiet i sammanställningen placerats på den rödgröna sidan är det aningen oklart var partiet landar i regeringsfrågan i ett läge där de pressas mellan att välja mellan V eller extra val.
 
◾Mätningen är genomförd   28 augusti – 30 augusti.

◾Senast ett parti som funnits i riksdagen minst två mandatperioder i rad föll ur riksdagen var för 81 år sedan då Socialistiska Partiet föll ur andrakammaren 1940 då partiet fick 0,7 jämfört med 4,4 i valet 1936. KD låg under spärren nästan hela mandatperioden 2014-2018 men kom ändå över 4% på valdagen. Med denna bakgrund ingår även partier som eventuellt får under 4 procent i procentsummeringen. Men i eventuella mandatsummeringar ingår de inte.

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen