Stort bakslag för Systembolaget

2023 07 07

Systembolagets alkoholmonopol kan vara hotat.

Det uppger Svenska Dagbladet på fredagsmorgonen.

Anledningen är att Systembolaget förlorat ett ärende mot den danska e-handlaren Winefinder i Högsta domstolen, HD.

Domen ger Winefinder rätt att fortsätta att leverera vin till svenska medborgare.

Tillåten form av privatinförsel

– Enligt Högsta domstolen visar utredningen att det var det danska bolaget som genom e-handel sålde vin till konsumenter i Sverige. Det danska bolaget var etablerat i Danmark och vinet levererades till Sverige av en transportör som det danska bolaget anlitat. Det danska bolaget köpte tjänster avseende bl.a. ekonomi, it och kundtjänst av det svenska moderbolaget, men utredningen visade inte att någon försäljningsverksamhet hade ägt rum på plats i Sverige, skriver HD i ett pressmeddelande.

Vidare skriver Högsta domstolen att det framgår av alkohollagen och dess förarbeten att ”sådan distanshandel som var aktuell i målet inte strider mot alkohollagen”.

Winefinders leveranser ska därför ses som en ”tillåten form av privatinförsel”.

– Marknadsföringen har därför inte varit otillbörlig.  Bolagen ska därför inte förbjudas att marknadsföra alkoholdrycker. Högsta domstolen har avslagit Systembolagets talan, står det i pressmeddelandet.

Förlorade även 2022

Systembolaget har hävdat att den danska verksamheten strider mot det statliga detaljmonopolet, och har yrkat på att det danska bolaget och dess svenska moderbolag ska förbjudas att marknadsföra försäljning av bland annat vin till svenska konsumenter.

Men nu har Systembolaget förlorat fallet två gånger om.

Patent- och marknadsdomstolen gav det danska företaget rätt 2022.  

Patent- och marknadsdomstolen konstaterade att Winefinders verksamhet inte strider mot det svenska alkoholmonopolet – eftersom företaget är danskt och agerar i enlighet med EU-rätten.

Hot mot alkoholmonopolet

Att distansförsäljning tillåts i Sverige kan på sikt hota Systembolagets alkoholmonopol.

Det framgår av en intern rapport från Socialdepartementet, som SvD har tagit del av.

– I längden kan både införande av gårdsförsäljning och ett icke-agerande gällande distanshandel leda till att Systembolagets monopol faller, står det i rapporten.

Foto: Systembolaget

Text: Redaktionen