Enormt svenskt glädjebesked till Ukraina

2022 11 16

Regeringen presenterar under onsdagsmorgonen det största biståndspaketet till Ukraina hitintills.

Det handlar om ett paket på ett värde upp till 720 miljoner kronor.

– Vi har landat bokstavligt talat i ett vinterpaket, säger statsminister Ulf Kristersson (M) och betonar att det både handlar om humanitärt, militärt och politiskt stöd.

Vinterpaket i tre delar

Den humanitära delen av paketet innefattar stöd, reparation av civil infrastruktur och minröjning. Regeringen betonar vikten av att paketet kommer ut så snabbt som möjligt eftersom behoven är akuta.

Det militära paketet har ett värde på tre miljarder kronor och i det ingår bland annat avancerade luftförsvarssystem och viktig militär utrustning och material i form av kroppsskydd och tält. Försvarsminister Pål Jonsson (M) vill av sekretesskäl inte gå in i detaljer på luftförsvarssystemet.

Utöver det militära och humanitära stödet kommer även regeringen bidra med politiskt stöd.

–Vi kommer att återkomma med andra paket inom andra domäner, säger försvarsministern. 

Stöd till Moldavien

I biståndspaketet är även 160 miljoner kronor avsatta till Moldavien.

Moldavien har tagit ett stort ansvar, egentligen utöver sin egen kapacitet, för att hjälpa ukrainare på flykt. Genom att hjälpa Moldavien hjälper man också Ukraina, meddelar regeringen på pressträffen.

En artikel publicerad av Dagens Nyheter i mars tidigare i år betonade att Moldavien tagit emot över 200 000 flyktingar sedan Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari.

– Hittills har vi klarat av att säkerställa en ordnad och värdig hjälp. Under den första veckan klarade den moldaviska staten det med de resurser vi har, men sedan några dagar tillbaka får vi betydande bistånd i form av utrustning och pengar, sa då Nicu Popescu, Moldaviens minister för utrikesfrågor och europeisk integration.

Sverige ett generöst land

Sverige är ett av de länder som sedan flera år tillbaka ger största bistånd till Ukraina, både vad avser reforminriktat utvecklingssamarbete och humanitärt stöd, nämner regeringen på sin hemsida.

– Ukraina är nära Sverige. Sverige känner också extra stort ansvar när länder i närområdet är under attack, betonar Kristersson.

Stödpaketet är det nionde som Sverige bistår Ukraina med.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen