Storbank höjer räntan kraftigt

2023 05 05

Nu stiger räntan ännu mer för svenska låntagare.

Efter Riksbankens rejäla höjning för några dagar sedan går nu SEB ut som den första av de fyra stora bankerna – SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken – med ytterligare en höjning av räntan.

Rörliga räntan

SEB höjer sin tremånaders listränta för bolån – den så kallade rörliga räntan – med hela 0,50 procentenheter.

Efter höjningen ligger räntan därmed på 5,49 procent, rapporterar DI.

Banken försöker samtidigt göra det bundna ettåriga lånet attraktivare för sina bolånekunder.

Listräntan för den så kallade ettåringen sänks med 0,45 procentenheter till 4,54 procent.

Enorma ökningar

På sin webbsida försöker SEB övertyga allmänheten om att välja just deras bank.

– När vi pratar om bolåneräntor skiljer vi på vår ordinarie ränta och på din individuella ränta, framhåller banken som indikerar att man kan få ned sin ränta när man förhandlat med banken.

– Din ränta blir vår ordinarie bolåneränta minus en eventuell individuell räntenedsättning.

SEB:s genomsnittliga ränta för tremånadersalternativen var efter bankens höjning i mars 2023 så mycket som 3,95 procent.

Det kan jämföras med samma värde för ett år sedan, det vill säga den genomsnittliga räntan för tremånaderslånen i april 2022. Då låg den på 1,47 procent.

Väntas följa efter

Nu väntas de andra storbankerna följa efter och räntekostnaderna för svenska bolånetagare och hushåll kommer därmed att öka från redan mycket höga nivåer till ännu högre nivåer.

Bakgrunden är den skenande inflationen och Riksbankens eskalerande räntehöjningar.

I onsdags förra veckan kom besked om att Sveriges centralbank höjer styrräntan med 50 punkter – en så kallad dubbelhöjning.

Värre än väntat

Det innebär att styrräntan höjdes från 3,0 till 3,50 procent.

– Inflationen är fortfarande alldeles för hög och den underliggande inflationen har under årets första månader blivit påtagligt högre än väntat, framhöll Riksbanken i sitt uttalande.

– För att inflationen ska falla och stabiliseras vid målet inom rimlig tid har direktionen beslutat att höja Riksbankens styrränta med 0,5 procentenheter till 3,5 procent.

Foto: M. Lis

Text: Redaktionen