Storbank höjer boränteprognosen

2023 02 24

Nordeas bolånetagare kommer behöva höja ribban för vilka utgifter man måste klara av framöver.

Enligt banken ska hushåll räkna med att ta höjd för räntor på nästan sex procent. 

– Det innebär att hushåll som lånar till en rörlig ränta bör ta höjd för att bolåneräntan stiger med ytterligare 0,75 procentenheter och att listräntan därmed närmar sig sex procent, framhåller Nordeas chefsekonom Annika Winsth i ett pressmeddelande. 

"Pressad ekonomi" och "förlorat år" 

Storbanken uttrycker att svensk ekonomi är pressad av ett högt kostnadsläge och kraftigt höjda räntor. 

Man kallar 2023 för ett “förlorat konjunkturår” som innebär helt nya situationer för hushållen. 

– Redan i november förra året räknade Nordea med att ett såväl BNP som den privata konsumtionen skulle falla med 1,8 procent i år, vilket är ett mycket stort tapp i en historisk jämförelse, framhäver Anna Winsth och tillägger:

– Riskerna har nu ökat då Riksbanken förväntas höja räntan mer än vad som låg i den kalkylen. 

Vädjade till hushållen 

Prognosen är att räntorna faller kraftigt tidigt nästa år. Enligt Nordeas nuvarande bedömning kommer styrräntan landa på två procent i november 2023. 

Men även det är nivå långt över nivån innan Vladimir Putin beordrade de ryska styrkorna över gränsen till Ukraina.

I veckan vädjade riksbankschefen Erik Thedéen  om hjälp från hushållen för att bromsa inflationen, som får Riksbanken att höja räntan. 

– Att de inte accepterar de högsta priserna utan går till dem som erbjuder lägre priser. Då får vi ju en process i till exempel livsmedelshandeln som kommer dämpa de där smör- eller semmelpriserna, sade han till Svenska Dagbladet.

Banken rekommenderar 

Nordea själva har inget konkret råd för hur deras bolånetagare ska agera. 

– Grundtipset får nog ändå bli att ligga kvar kort om ekonomin klarar högre räntor i närtid, framhåller Annika Winsth.

Hon rekommenderar dock att amortera så mycket som är möjligt. Priset på lånade pengar är högre än vad vi är vana vid.

– För hushåll som har små marginaler och inte kan bära högre kostnader är det rimligt att överväga att binda på ett år. Även om Riksbanken sänker räntan i snabb takt nästa år lär inte priset för att binda på ett år bli särskilt högt. 

11 miljoner kunder 

Nordea har totalt cirka elva miljoner bankkunder och 700 000 företagskunder. Huvudkontoret är förlagt i Finland. 

Dess internatbanken beskrivs som en av världens största och används av 6,2 miljoner personer. Drygt 260 miljoner transaktioner uppges göras genom Nordeas internetbank varje år. 

Foto: A. Taissin 

Text: Redaktionen