Storbank höjer boränteprognosen

2023 02 24

Nordeas bolånetagare kommer behöva höja ribban för vilka utgifter man måste klara av framöver.

Enligt banken ska hushåll räkna med att ta höjd för räntor på nästan sex procent. 

– Det innebär att hushåll som lånar till en rörlig ränta bör ta höjd för att bolåneräntan stiger med ytterligare 0,75 procentenheter och att listräntan därmed närmar sig sex procent, framhåller Nordeas chefsekonom Annika Winsth i ett pressmeddelande. 

"Pressad ekonomi" och "förlorat år" 

Storbanken uttrycker att svensk ekonomi är pressad av ett högt kostnadsläge och kraftigt höjda räntor. 

Man kallar 2023 för ett “förlorat konjunkturår” som innebär helt nya situationer för hushållen. 

– Redan i november förra året räknade Nordea med att ett såväl BNP som den privata konsumtionen skulle falla med 1,8 procent i år, vilket är ett mycket stort tapp i en historisk jämförelse, framhäver Anna Winsth och tillägger:

– Riskerna har nu ökat då Riksbanken förväntas höja räntan mer än vad som låg i den kalkylen. 

Vädjade till hushållen 

Prognosen är att räntorna faller kraftigt tidigt nästa år. Enligt Nordeas nuvarande bedömning kommer styrräntan landa på två procent i november 2023. 

Men även det är nivå långt över nivån innan Vladimir Putin beordrade de ryska styrkorna över gränsen till Ukraina.

I veckan vädjade riksbankschefen Erik Thedéen  om hjälp från hushållen för att bromsa inflationen, som får Riksbanken att höja räntan. 

– Att de inte accepterar de högsta priserna utan går till dem som erbjuder lägre priser. Då får vi ju en process i till exempel livsmedelshandeln som kommer dämpa de där smör- eller semmelpriserna, sade han till Svenska Dagbladet.

Banken rekommenderar 

Nordea själva har inget konkret råd för hur deras bolånetagare ska agera. 

– Grundtipset får nog ändå bli att ligga kvar kort om ekonomin klarar högre räntor i närtid, framhåller Annika Winsth.

Hon rekommenderar dock att amortera så mycket som är möjligt. Priset på lånade pengar är högre än vad vi är vana vid.

– För hushåll som har små marginaler och inte kan bära högre kostnader är det rimligt att överväga att binda på ett år. Även om Riksbanken sänker räntan i snabb takt nästa år lär inte priset för att binda på ett år bli särskilt högt. 

11 miljoner kunder 

Nordea har totalt cirka elva miljoner bankkunder och 700 000 företagskunder. Huvudkontoret är förlagt i Finland. 

Dess internatbanken beskrivs som en av världens största och används av 6,2 miljoner personer. Drygt 260 miljoner transaktioner uppges göras genom Nordeas internetbank varje år. 

Foto: A. Taissin 

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen