Storbank ändrar sig – ny ränteprognos

2023 04 03

Swedbank reviderar upp sin ränteprognos och förutspår nya höjningar av styrräntan.

Den nya prognosen är att Riksbanken kommer att stå för en dubbelhöjning.

En gång med 50 punkter i april och sedan ytterligare 50 punkter även i juni.

Det innebär i så fall att styrräntan når fyra procent.

– Räntemarknaden har präglats av stora svängningar i år. Efter en markant uppgång under februari, både i Sverige och omvärlden, så föll räntorna i mars som ett resultat av bankoron i USA och Schweiz. Men vi räknar alltjämt med att räntorna stiger fram till sommaren, förutsatt att osäkerheten på de finansiella marknaderna avtar, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Juniprognosen revideras

Det är prognosen för juni som Swedbank nu har reviderat. Storbanken gör så med anledning av det höga inflationsutfallet för februari.

Först nästa år räknar banken med räntesänkningar.

En följd av förväntad dämpad ekonomisk aktivitet och att inflationen faller tillbaka.

– Riksbankens fortsatta åtstramningar medför att räntor med kortare löptid stiger ytterligare i närtid. Men mot slutet av året och under 2024, då inflationen minskat och Riksbanken mjuknar, bedömer vi att räntor med kortare löptid kommer att sjunka, medan de långa stabiliseras, säger Andreas Wallström.

Bolån får samma genomslag

För alla hushåll med bolån som undrar hur de kommer att påverkas av räntebeskeden är prognosen att bolånen väntas få ungefär samma genomslag som Riksbankens räntehöjningar som förra året.

– De rörliga bolåneräntorna väntas stiga till omkring 4,5 procent under sommaren för att därefter ligga relativt still och börja sjunka något mot slutet av året. De bundna bolåneräntorna revideras ned något och beräknas ligga kvar på nuvarande nivåer framöver, säger Andreas Wallström till Swedbanks hemsida.

Säljer av statsobligationer

Det är i april som Riksbanken börjar sälja av sitt innehav av statsobligationer.

Enligt Swedbank kan det bidra till ett tryck uppåt på svenska marknadsräntor, men att effekten troligen är relativt begränsad.

Vad det däremot bidrar till är en mer osäker ränteprognos än normalt, framhåller banken i sitt pressmeddelande.

Foto: Swedbank

Text: Redaktionen