JUST NU: Stora problem hos polisen

2023 05 08

Polisen har drabbats av omfattande IT-problem.

På söndagskvällen har det inte gått att komma fram på nummer 114 14, numret till polisen som ska användas för situationer som inte är akuta.

Enligt uppgifter är även polisens övervakningskameror för närvarande ur funktion.

Felet ska ha drabbat kameror i hela landet, och enligt Expressen ligger hela myndighetens system nere.

– Det är vissa störningar på interna system inom Polismyndigheten och det pågår ett arbete för att hantera det, säger Anna Engelbert på polisens nationella mediecenter.

112 inte påverkat

Larmnumret 112 är dock inte påverkat.

114 14 är det nummer till polisen som är till för ärenden som inte är pågående, exempelvis att lämna tips eller få upplysningar av olika slag.

Det pågår en felsökning för att lösa problemet.

– 114 14 kan det för närvarande vara svårt att komma fram till, säger Anna Engelbert.

Ingen prognos

Än så länge har myndigheten varit återhållsamma med information angående vad det är som pågår.

Inga ytterligare kommentarer har uttryckts angående vad som är anledningen till problematiken.

Det finns heller ingen prognos för när problemen kan vara åtgärdade.

Har rätt

Polisen har rätt att bedriva kamerabevakning vid platser där allmänheten har tillträde om ”intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad”

Det ska tas i beaktande ifall bevakningen behövs för att förhindra eller förebygga brott. 

– Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, förklarar myndigheten.

Kan vara avgörande

Enligt beslutet om kamerabevakning får polisen inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser.

Däremot kan filmmaterial användas i olika syften.

– Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Text: Redaktionen