Stor vaccinationsskillnad mellan kvinnor och män i Sverige

2021 08 17

59 % av Sveriges kvinnor över 18 år har vaccinerat sig med två doser men bara 53 % av männen.

Först trodde man att det berodde på att fler kvinnor jobbade inom sjukvården där många vaccinerades tidigt men nu konstaterar experter att den förklaringen inte längre håller utan att det helt enkelt är så att kvinnor är mer måna om att skydda sig mot det fruktade coronaviruset.

Män struntar oftare i hälsan

– För mig är vaccinationssiffrorna ytterligare ett uttryck för att männen i högre grad struntar i sin hälsa, säger smittskyddsläkare Hans Boman till TT rapporterar Barometern.

58,9 % av Sveriges kvinnor över 18 år har i nuläget fått både dos 1 och dos 2 men bara 52,7 % av männen enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik rapporterar Barometern. Klyftan mellan män och kvinnor framgår i alla åldersgrupper. En delförklaring kan vara att det finns fler kvinnor bland de äldre men den förklaringsgrunden reduceras när allt yngre åldersgrupper vaccineras och totalt utgörs befolkningen av 50,3 % män.

Rakt svar

Myndigheten har inte gjort någon analys kring skillnaden och på TT:s fråga hur man ska göra för att jämna ut könsskillnaden är Folkhälsomyndighetens enhetschef Sara Byfors rak.

– Ja! Hur talar man till männen? Om jag det visste.

Män tenderar enligt studier att begå fler självmord, använda mer droger, äta mindre frukt, använda mindre solskydd och söker vård i ett senare skede uppger TT enligt Aftonbladet.

ANALYS

Att män orsakar fler trafikolyckor, fler slagsmål och mer brottslighet världen över bekräftas i en lång rad studier. Om jag i denna korta text skulle kunna göra en träffsäker analys kring den saken som löser hela problemet så skulle jag inte sitta här! För då hade jag nog fått Nobelpriset i smarthet för länge sedan och suttit på en söderhavsö och druckit läskeblask och tittat på historiska USA-valvakor:)

Bara pinsamt

Men i korthet man kan i alla fall konstatera att här finns förbättringspotential för oss män. Och som min gamla lärare brukade säga om killar som bråkade i klassrummet – det är inte det minsta tufft. Det är bara pinsamt.

Foto: T. Mossholder

[yop_poll id="480"]

Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen