JUST NU: Stor succé för Systembolaget

2023 07 14

Systembolaget försäljningssiffror skjuter i höjden.

Det visar det statliga företagets resultat för det andra kvartalet av 2023.

Systembolaget rörelseresultat uppgick till 180 miljoner kronor under perioden.

En markant ökning med hela 39,4 procent jämfört med föregående år.

– Vårt ökade rörelseresultat beror främst på ett högre bruttoresultat och minskade administrativa kostnader. De minskade kostnaderna hänför sig främst till en positiv engångseffekt från den omstruktureringsreserv som gjordes i samband med omorganisationen på huvudkontoret 2022, säger Merlin Poljak, Ekonomichef på Systembolaget. 

Konstant tryck under midsommarveckan

En annan anledning till Systembolagets succéresultat är företagets försäljning under midsommarveckan.

Då rådde det  högtryck i butikerna.

Systembolaget hade  tre miljoner kundbesök, vilket är tre procent högre än 2022 och ett fysiskt besöksrekord under en midsommarvecka.

Lanserat flera nyheter

Ann Carlsson Meyer, vd på Systembolaget, kommenterar uppgången i ett pressmeddelande.

– När vi möter kunderna utgår vi ifrån deras behov och vårt uppdrag, att sälja med ansvar och god service och informera om alkoholens risker. Vi vill att kunderna ska uppleva samma kunniga, inspirerande och omtänksamma service och ansvarsfulla försäljning oavsett var de möter oss, säger hon och tillägger:

– Under kvartalet har vi bland annat lanserat nyheter i vår app där kunderna kan söka och hitta drycker och få kunskap och information.

FAKTA Systembolagets resultat under första kvartalet av 2023

- Försäljningsvolymen uppgick till 157,7 miljoner liter vilket är en ökning med 2,2 procent, främst drivet av det varma vädret i maj och juni.

- Nettoomsättningen ökade till 10 463 miljoner kronor.

- Rörelseresultatet uppgick till 182 miljoner kronor.

- Periodens resultat uppgick till 165 miljoner kronor.

Foto: Systembolaget 

Text: Redaktionen