Stor succé för solceller

2023 07 11

Debatten om vilka energikällor som Sverige ska satsa på är ständigt på tapeten. 

Nu har svenska folket sagt sitt.

Flest svenskar är positiva till solenergi.

Det visar en nu undersökning av Kantar Public som gjorts på uppdrag av elbolaget Bixia.

Nio av tio svenskar, det vill säga 90 procent av befolkningen, uppger att de är positiva till att använda solceller.

–  Det senaste årets brist på el och skenande elpriser har gjort allt fler medvetna om vikten av att öka produktionen av el i Sverige. Att många är positivt inställda till sol-, vind- och vattenkraft gläder, oss som varje dag arbetar för att få fler att använda och producera lokalt producerad förnybar el, säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia.

Två och trea

Vattenkraft är det näst mest populära energislaget – 79 procent är positiva till energikällan.

På tredje plats i undersökningen hamnar vindkraft.

61 procent uppger att de  är ganska eller mycket positiva till både havsbaserad- och landbaserad vindkraft. Fler är dock positiva till havsbaserad vindkraft än landbaserad vindkraft.

Kärnkraftsvurmen ökar

Energidebatten har de senaste åren dominerats av kärnkraftsfrågan.

Tidöpartierna vill satsa stenhårt på energislaget.

Bixias undersökning indikerar att regeringens kärnkraftsfokus fått effekt.

Andelen svenskar som är positiva till kärnkraft har ökat de senaste tre åren. 

–  Drygt hälften av svenskarna, 52 procent, säger att de är ganska eller mycket positivt inställda till kärnkraft.  Det är 10 procentenheter mer än för tre år sedan, framhåller Bixia.

Stora skillnader

Trots uppgången finns det fortfarande ett stort motstånd mot kärnkraften.

–  Var fjärde svensk säger sig vara ganska eller mycket negativ till kärnkraften och var femte är varken positiv eller negativ, uppger Bixia.

Kvinnor är betydligt mer negativa till energislaget jämfört med män.

Var tredje kvinna (34 procent) uppger att de är ganska eller mycket negativa till kärnkraft. Endast 16 procent av männen svarar ja på samma fråga.

Hela mätningen

Så stor andel kvinnor och män är ganska eller mycket positiva till följande energikällor:

                                Män               Kvinnor

Solenergi            87 %                 92 %
Havsbaserad    73 %                 75 %
vindkraft
Landbaserad    62 %                 68 %
vindkraft
Kärnkraft           66 %                 38 %                   
Vattenkraft        84 %                75 %
Biobränsle         49 %                 44 %
Kolkraft                3  %                    3 %

 Källa: Bixia

Foto: M. Wilson

Text: Redaktionen