Stor glädjeprognos mitt i elkrisen

2023 03 10

Elpriserna i Sverige kommer att bli betydligt lägre än väntat de kommande månaderna. 

Det fastslår elbolaget Bixia i sin senaste prognos för vårens elpriser.

Elpriserna reduceras ner rejält.

Terminspriset (det förväntade framtida elpriset) för mars-april har sjunkit med över två kronor sedan december.

Under våren landar elpriserna på den nordiska elbörsen på 80 öre per kilowattimme. Det är blott en fjärdedel av priset som marknaden förutspådde i december 2022 – då befarades elpriserna nå 3,02 kronor per kWh.

– Elprischocken ser ut att vara över för denna gång. Det ovanligt milda vädret i Europa där många dragit ner på gaskonsumtionen har gett helt nya förutsättningar. Det har aldrig varit så mycket gas i depåerna som det är just nu i Europa, vilket har fått gaspriserna att falla till den lägsta nivån på 1,5 år. Allt detta påverkar de svenska elpriserna nedåt i vår, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Flera anledningar

Flera faktorer ligger bakom prisdippen.

– Den hydrologiska balansen, som är starkt prisdrivande i Norden, har stärkts under vintern på grund av riklig nederbörd. Nya stora flöden väntas till vattenmagasinen när snösmältningen kommer i gång, vilket också inverkar dämpande på vårens elpriser, framhåller Bixia.

Välfyllda gaslager i Europa bidrar även till den reviderade prognosen.

Milt väder har lett till ett lägre behov av gas som är huvudkällan till uppvärmning.

Samtidigt har god tillgång på billigare förnybar kraft trängt undan den dyrare fossila kraften.

– Att vi har relativt god tillgänglighet på kärnkraft i Frankrike just nu och bättre vind- och vattenkraft påverkar också elpriserna nedåt. Kopplingen mot kontinenten och dess priser kvarstår, men den betydligt lägre prisbilden i Tyskland än tidigare gör att de nordiska priserna hålls på en modest nivå även när vi smittas av deras priser, säger Johan Sigvardsson.

Frågetecken för kärnkraften

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4, som varit bortkopplad från elnätet på grund av reparationsarbete, och den nya finska reaktorn Olkiluoto 3 väntas starta under våren. Det kan få en betydande effekt för elpriserna i Norden, uppger Bixia.

Samtidigt är osäkerheten stor.

Årets första underhållsperiod för kärnkraftverken, som planeras att genomföras under våren, kan i ett värsta scenario innebära något högre elpriser.

–  Om driften för Ringhals 4 eller Olkiluoto 3 återigen skjuts upp samtidigt som andra reaktorer tas ur drift för underhåll eller om det blir en kylig vår med sen vårflod, kan priserna återigen bli lite högre. Men det blir inte lika dramatiska pristoppar som i december, eftersom de tyska elpriserna ligger betydligt lägre nu, säger Johan Sigvardsson.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska kraftnät

Text: Redaktionen