SVERIGE: Stor förvirring – gasutsläppet ökar

2022 10 03

Gasutsläppet från Nord Stream 2 inom svensk ekonomisk zon ökar på måndagsmorgonen.

Det uppger Kustbevakningen i ett pressmeddelande.

Detta trots att prognosen, baserad på dialogen med Nord Stream, indikerat att utsläppen skulle upphöra under söndagen.

Men så är inte fallet.

Det större utsläppet från Nord Stream 1 syns inte längre på ytan, men det mindre utsläppet från Nord Stream 2 har ökat och är jämfört med i går cirka 30 meter stort.

– Inom ramen för miljöräddningsuppdraget tar Kustbevakningen höjd för att utsläppet kan pågå ytterligare en tid. Kustbevakningen har i nuläget ingen förklaring till varför läckaget minskat snabbare på danskt vatten, skriver myndigheten. 

Kustbevakningens uppgifter

Kustbevakningen finns kvar på platsen i den svenska ekonomiska zonen dygnet runt med fartyget KBV 003 Amfitrite.

Enligt myndigheten är fartygets huvuduppdrag följande:

  • Övervakning av utsläppen
  • Övervakning av sjötrafiken i området
  • Beredskap för miljöräddning och att bistå sjöfarten

Säkerhetspolisen utreder

Utredningen kring det misstänkta sabotaget mot gasledningarna i Östersjön fortsätter.

Säkerhetspolisen, Säpo, har tidigare meddelat att man tagit över utredningen från Polismyndigheten. Brottsrubriceringen är i nuläget grovt sabotage.

– Säkerhetspolisen tar över utredningen eftersom det kan röra sig om ett allvarligt brott som åtminstone delvis kan vara riktat mot svenska intressen. Det går inte heller att utesluta att främmande makt ligger bakom, skriver Säpo i ett pressmeddelande.

Foto: Kustbevakningen 

Text: Redaktionen