Förändring väntas – polisen kan få skjuta mer

2023 09 05

En utredning angående skjutvapen har tagits emot av justitieministern.

Justitierådet Petter Asp har lett en utredning som handlar om polisens rätt att använda sig av skjutvapen i olika situationer.

Utredningen föreslår att det regelverk som finns idag bör ersättas av en ny reglering som tydligare anger när polisen får använda skjutvapen.

I utredningen har man sett över i vilka situationer och under vilka förutsättningar det får skjutas från polisens håll.

Det framhåller regeringen.

Ökat mandat

Det föreslås nu att polisen ska få ökat mandat att använda skjutvapen.

– Justitieråd Petter Asp, som har lett utred­ningen, föreslår en ny lag som uttöm­mande reglerar när polisen har rätt att använda skjutvapen, förklarar justitiedepartementet i ett pressmeddelande.

– De nya reglerna ska vara lätt att över­blicka och enkla att förstå. Förslaget inne­bär att polisen kan ha rätt att använda skjut­vapen i något fler situa­tioner än vad som är fallet i dag.

Kommer ta ställning

Förslaget kommer att skickas på remiss till de myndigheter och organisationer som berörs och därefter kommer regeringen att ta ställning.

– Den nuvarande regleringen, som i dag finns i en kun­görelse från 1960-talet, har beskrivits som föråld­rad och svår­tillämpad i flera avseenden. Polis­myndig­heten har därför begärt att den ska ses över.

Skyddar sig själva och andra

I dagsläget får polisen skjuta när de själva eller andra utsätts för hot eller svårt våld som kan orsaka allvarliga skador.

– Poliser får i vissa situationer också använda skjutvapen för att gripa en person som är misstänkt eller dömd för särskilt grova brott och kan vara farlig för andra, till exempel om personen är på väg att rymma, framhåller polismyndigheten via sin webbsida.

Ska ha kontroll

Det finns krav på att polisen alltid ska ha kontroll över skottfältet när de skjuter.

De ska i första hand sträva efter att oskadliggöra personen, och skotten bör riktas mot benen.

Foto: J. Thungren Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Akut uppmaning från Google: Till alla som använder Google Chrome

2024 05 17

Google har släppt en akut säkerhetsuppdatering till webbläsaren Google Chrome.

Det meddelar företaget på torsdagen.

Det är tredje gången på en vecka som Google tvingas åtgärda ett akut säkerhetsproblem i den populära webbläsaren.

Techjätten är fåordig om vad problemet handlar om och eventuella konsekvenser för användare.  

– Google är medvetet om att en exploatering för CVE-2024-4947 finns, skriver företaget i ett meddelande.

Det rör sig dock om ett allvarligt säkerhetshot.

Hotnivån är satt till hög, uppger tidningen Forbes.

Uppmanar användare

Den nya säkerhetsuppdateringen kommer automatiskt att installeras hos samtliga Google Chrome-användare.

Akutåtgärden har följande nummer: 124.0.6367.207/.208

 För att kontrollera att man tagit del av uppdateringen uppmanas användare vidta följande åtgärder:

Uppdatera Google Chrome manuellt eller kontrollera att den automatiska uppdateringen har tillämpats och starta sedan om webbläsaren.

Så uppdaterar du Google Chrome

  1. Öppna Chrome på datorn.
  2. Klicka på de tre punkterna uppe till höger
  3. Klicka på ”Hjälp” och sedan ”Om Google Chrome”
  4. Klicka på ”Uppdatera Google Chrome” (om alternativet inte finns har du redan den senaste versionen)
  5. Klicka på ”Starta om”

Har varnat för webbläsare

Sårbarheten som upptäckts är den tredje under en vecka som Google behövt korrigera.

Tidigare i år gick ett flertal forskare ut och varnade användare av Chrome på grund av stora mängder tillägg i webbläsaren som används aktivt efter installation för att söka sparade lösenord och stjäla dem.

En del, inklusive annonsblockerare och shoppingappar, har laddats ned flera miljoner gånger av användare världen över.

LÄS MER: Forskare varnar användare av Google Chrome

Foto: Firmbee

Text: Redaktionen


BEKRÄFTAT: Jätteförändring för alla som tankar bilen i Sverige

2024 05 17

Så sent som hösten 2023 hade Sverige de högsta dieselpriserna i hela Europa.

Ett halvår senare är läget helt omvänt.

Nu har Sverige lägst priser på både diesel och bensin i nästan hela Europa. Det visar nya siffror från bilistorganisationen M Sverige, rapporterar SVT.

Enbart Andorra, Liechtenstein samt några få länder i östeuropa har lägre drivmedelspriser än Sverige. 

– Jag tycker att det är en jätteintressant jämförelse för det brukar inte förhålla sig på det sättet. Men det är en klen tröst för den som tankar i Sverige när det ändå är ett högt pris, säger M Sveriges hållbarhetsansvariga Carl-Erik Stjernvall till tv-kanalen.

Tre kronor lägre

När prissänkningarna började träda i kraft vid årsskiftet var efterfrågan hög. Dieseln tog slut vid pump på flera ställen och från Norge vallfärdade bilister till Sverige för att tanka.

Och för den som ska ut och bila genom Europa i sommar är det alltså fortsatt värt att tanka på hemmaplan så mycket det går.

Just nu är dieselpriset drygt tre kronor lägre än exempelvis i samtliga av Sveriges grannländer, och samma ska gäller alltså nästan överallt för bensin. 

Utsläppen ökar

Den kraftiga förändringen får också två förändringar, att färre köper elbil och att utsläppen ökar.

Det senare konstaterades av regeringen själva när man i höstas gick fram med att utsläppen totalt sett kommer att öka med uppemot 10 miljoner ton fram till 2030 med nuvarande politik.

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) har tidigare påtalat att man måste titta längre än så. Att avskaffa några klimatmål är inte aktuellt.

– Sverige ska föra en ambitiös och effektiv klimatpolitik som når klimatmålen. Den här budgeten ska inte ses som hela svaret på att vi når dit, framhöll hon till DN i höstas.

"Riskfylld väg"

Men regeringens utsläppspolitik har fått kritik.

Förutom från oppositionen har också experter i Klimatpolitiska rådet vädrat sitt missnöje.

– Vi menar att regeringen leder in Sverige på en onödigt riskfylld väg. Planen visar inte hur vi når målen, varken på kort eller lång sikt, sade rådets vice ordförande tillika professor Björn Sandén till DN nyligen.

LÄS MER: Oväntat besked om bensin och diesel – räknar med kraftig förändring

Foto: Circle K

Text: Redaktionen