Stor förändring när svenska folket besöker Systembolaget

2023 04 28

Svenskarnas alkoholinköp har förändrats under första kvartalet av 2023.

Det uppger Systembolaget i en ny rapport.

Svenska folket väljer billigare och färre varor vid sina köp.

– I det första kvartalet 2023 ser vi en fortsatt återgång till köpmönster som innan pandemin, framhåller det statliga bolaget.

Trots detta har Systembolagets nettoomsättning ökat med 1,5 procent.

En ökning som enligt Systembolaget dels beror på den höga inflationen i Sverige, men även på andra faktorer. 

– Vårt förbättrade rörelseresultat beror främst på ett högre bruttoresultat samt en återhållsamhet i kostnaderna, säger Merlin Poljak, Ekonomichef på Systembolaget.

”Mycket glädjande”

I den nya rapporten framhåller Systembolaget även att personalen i butikerna runt om i landet sköter sitt jobb.  Ålderskontrollerna fullföljs till 98 procent. 

Vidare passar det statliga bolaget på att klappa sig själva på axeln.

Systembolaget kom på första plats i den årliga förtroendemätningen för svenska företag.

Ett resultat som vd:n Ann Carlsson Meyer är mycket nöjd med. 

– Vi jobbar ständigt med att utveckla och anpassa mötet med våra kunder för att kunna erbjuda god service och ansvarsfull försäljning. 

– Det är därför mycket glädjande att vi åter igen kom på första plats i den årliga mätningen Förtroendebarometern för svenska företag 2023, säger hon.

Hela 71 procent uppgav att man har mycket eller ganska stort förtroende för Systembolaget.

Tolv procentenheter mer än tvåan Ikea – och 22 procentenheter mer än Ica som hamnade på tredjeplats. 

Fakta Systembolaget första kvartalet 2023

- Systembolagets försäljningsvolym uppgick till 114,5 (115,7) miljoner liter. En marginell minskning med 1,1 procent

- E-handeln minskade med 2,8% vilket främst är en konsekvens av minskad hemleverans. Tydligt är dock att kunderna använder e-handeln i högre utsträckning än innan pandemin.

- Nettoomsättningen ökade till 7 868 miljoner kronor jämfört med 7 756 miljoner kronor vid samma tidpunkt i fjol

Källa: Systembolaget

Foto: Systembolaget

Text: Redaktionen