Stoppar utlämningar till Turkiet

2023 07 13

Två utlämningar av turkiska medborgare till Turkiet stoppas.

Det uppger Högsta domstolen, HD, på torsdagsmorgonen.

– Turkiet har begärt att två turkiska medborgare ska utlämnas. I det ena fallet begärs utlämning för verkställighet av ett fängelsestraff och i det andra för lagföring. Högsta domstolen har i yttrande till regeringen förklarat att det i båda fallen finns hinder mot utlämning, framhåller HD i ett pressmeddelande.  

Laddade ner mobilapp

Det rör sig om två personer som Turkiet begärt att Sverige ska utlämna.

Personerna anklagas för att vara medlemmar i en väpnad terroristorganisation.

– De brottsliga gärningarna har bestått i att personerna har anslutit sig till Gülenrörelsen genom att de laddat ned och använt en mobilapplikation, som används av rörelsens medlemmar, skriver HD.

Turkiet: Väpnad terrororganisation

Enligt turkiska myndigheter är Gülenrörelsen en väpnad terroristorganisation.

HD anser dock inte att nedladdning av en mobilapplikation kan anses utgöra ett sådant deltagande som krävs för straffbarhet enligt den svenska terroristbrottslagen.

Därmed är kravet på dubbel straffbarhet inte uppfyllt – och ett utlämnande av personerna stoppas.

– Det finns hinder mot utlämning på grund av att kravet på dubbel straffbarhet inte är uppfyllt. Det finns också hinder på den grunden att de två personerna ­– som har flyktingstatus ­– riskerar att utsättas för förföljelse om de skulle utlämnas, framhåller HD.

FAKTA: Högsta domstolens bedömning

- Sedan den 1 juni är deltagande i terroristorganisation straffbart i Sverige. Ett straffbart deltagande förutsätter någon form av aktivitet i verksamheten i en terroristorganisation.

- En terroristorganisation definieras i den svenska terroristbrottslagen som en sammanslutning av personer som begår eller på annat sätt medverkar till terroristbrott.

-  Att ladda ned och använda en mobilapplikation kan enligt Högsta domstolen inte i sig anses utgöra ett sådant deltagande som krävs för straffbarhet enligt terroristbrottslagen. - --- Den strikta tillämpning som ska göras innebär enligt domstolen att kravet på dubbel straffbarhet inte heller är uppfyllt såvitt avser de kvalificeringar av begreppen terroristorganisation och terroristbrott som följer av terroristbrottslagen.

 

Text: Redaktionen