Nytt salmonellalarm – stoppar alla äggleveranser

2023 04 18

Sveriges största äggproducent CA Cedergren stoppar samtliga leveranser under obestämd tid.

Beslutet har fattats efter att misstänkt salmonellasmitta upptäckts i äggproducentens packeri efter en rutinkontroll i början av april.

Nya provsvar har fastslagit att den misstänkta smittan var salmonella.

– Vi ska sanera packeriet nu, sen får vi ta nya prover och se om vi kan hitta några fler spår, säger Maud Cedergren som driver gården till SVT Nyheter.

”Klart att det påverkar”

All distribution av konsumentägg från gården stoppas på obestämd tid.

Branschorganisationen Svenska ägg uppger att stoppet kommer att påverka tillgången på ägg.

– Äggproducenten står för 17-18 procent av den svenska äggmarknaden. Det klart att det påverkar, men inte mer än det gjorde före påsk, säger organisationens verksamhetsledare Marie Lönneskog Hogstadius till SVT.

Återkommande smittutbrott

Det är inte första gången som CA Cedergren tvingas hantera utbrott av salmonella.  

Äggproducenten har haft stora problem med upprepade smittutbrott.

I början av 2023 meddelade CA Cedergren att  165 000 friska höns skulle avlivas efter ett salmonellalarm.

Beslutet innebär att äggproducenten har tvingats avliva hundratusentals höns tre år i följd.

– Förra året hade vi en brand, och året innan det var det fågelinfluensa. Vi jobbar på, men det är tragiskt när sådant här händer, sa Maud Cedergren efter det senaste avlivningsbeslutet.

 Fakta salmonella

- Zoonotiska salmonellabakterier (inte S. Typhi och S. Paratyphi, som bara finns hos människan) är i stora delar av världen vanliga hos många olika djurslag, till exempel nötkreatur, grisar, hönsfåglar, vilda fåglar och sällskapsdjur som hund, katt, orm och sköldpadda. Det finns över 2 000 olika typer av salmonella, varav ett 20-tal är relativt vanliga i Sverige.

- Vanligen ses ett akut insjuknande med buksmärtor, feber, diarréer och ibland kräkningar. Komplikationer med ledinflammation kan även uppträda.

- Den vanligaste orsaken till salmonellautbrott är kontaminerade livsmedel. Bakterierna kan växa till i flertalet livsmedel. Det krävs ofta en hög infektionsdos (cirka 100 000 bakterier) för att sjukdomssymtom ska uppstå, vilket oftast förutsätter att bakterien har förökats i livsmedlet. 

- Det största svenska utbrottet på senare år inträffade 2007 med 179 fall av S. Java från olika delar av landet. Den epidemiologiska utredningen pekade på importerad babyspenat som orsak till utbrottet, något som aldrig kunde bekräftas mikrobiologiskt. 

Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: J. Kapusnak

Text: Redaktionen