Stefan Löfven löser ut sin fallskärm – Kan få miljoner

2021 12 24

Före detta statsministern Stefan Löfven ansöker nu om att få ut sin avgångsersättning.

Det är inte bara Stefan Löfven som ansökt om att få ut avgångspengarna utan även de sju andra ministrarna som nyligen lämnade regeringen rapporterar Dagens Industri.

12 månadslöner

– En årslön är huvudprincipen, säger Cecilia Bohlin som är sekreterare i Statsrådsarvodesnämnden till tidningen. 

Utöver Stefan Löfven var det även följande ministrar som lämnade regeringen:

▪Civilminister Lena Micko (S)

▪Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

▪Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP)

▪Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

▪Kulturminister Amanda Lind (MP)

▪Biståndsminister Per Olsson Fridh (MP)

▪Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi (MP)

180 000 kronor i månaden

Alla åtta ministrar som lämnade regeringen inklusive statsministern har inkommit med ansökan om avskedsersättning.

Statsministerns lön ligger på 180 000 kronor i månaden vilket innebär att ett års ersättning landar på 2,16 miljoner kronor.

140 000 kronor i månaden

För de övriga ministrarna ligger månadslönen på 140 000 kronor i månaden vilket innebär ett årsarvode på 1,68 miljoner kronor. Årsarvodesnivån är den högsta möjliga ersättningen för de tidigare ministrarna.

SÅ FUNGERAR DET

Den så kallade Statsrådsarvodesnämnden beslutar hur höga ministrarnas månadsarvoden ska vara och nämnden beslutar även vilken ersättning de ministrar som avgår ska få.

Arvodet före avgången

På riksdagens webbsida redovisas hur ersättningsnivåerna fungerar.

Huvudregeln är att en minister som avgår och som ansöker om avgångsersättning får avgångsersättning under ett år. Avgångsersättningen motsvarar det belopp som ministern fick i arvode före avgången. Det kan förekomma att ersättning lämnas under en längre eller kortare tid än ett år.

Löneutvecklingen

Statsministerns och övriga ministrars månadslön i kronor räknat har utvecklats på följande sätt genom åren enligt riksdagens sammanställning:

         Statsministern          Övr ministrar

▪1994      65 000          55 000

▪2000      93 000          75 000

▪2010    140 000       112 000

▪2021    180 000       142 000

Ersättningen kan minska

Om den före detta ministern har andra inkomster som är pensionsgrundande så räknas de av från avgångsersättningen. Även andra inkomster som delpension, andra kontanta förmåner på grund av anställning eller uppdrag samt pension räknas av från avgångsersättningen.

Ministern själv

Det är ministern själv som får ansöka om avgångsersättning och även meddela vilka andra inkomster som ska räknas av. 

Regeringen Reinfeldt

Det är inte bara statsministern och övriga ministrar som har rätt till avgångsersättning när en regering eller delar av en regering avgår. Även statssekreterare har rätt till avgångsersättning  och efter att Regeringen Reinfeldt slutade 2014 summerades ministrarnas och statssekreterarnas ersättningar av media. 

I april 2016 rapporterades alliansministrarna och deras statssekreterare har kvitterat ut omkring 80 miljoner kronor i avgångsersättningar enligt Aftonbladets beräkningar.

Foto: Stefan Löfven, FB


Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen