JUST NU: Statsministerns viktiga besked – 3 saker ska fixa Sverige

2023 06 06

Tre saker krävs för att ”bygga ihop Sverige igen och överbrygga utanförskapet”.

Det skriver statsminister Ulf Kristersson (M) i en debattartikel i Aftonbladet.

Uppvärdera medborgarskapet

För det första vill statsministern uppvärdera medborgarskapets betydelse.

– Den som vill bli medborgare i Sverige ska ha bott här längre än vad som krävs i dag. Det ska finnas tydliga krav på ett hederligt levnadssätt och självklart krav på egen försörjning, framhåller Kristersson och tillägger att högre krav även ska ställas på att man ska kunna behärska det svenska språket och besitta grundläggande kunskap om Sverige.

Regeringen och SD har tidigare föreslagit att ett krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap ska ställas på personer som ansöker om ett svenskt medborgarskap.  

Gemensamma värderingar

För det andra framhåller statsministern att viktiga gemensamma värderingar måste vara grundläggande i det svenska samhället.

Det kan till exempel handla om jämlikhet mellan könen, barnens rättigheter och att familjen inte står över svensk lag.

Fokus på svenska språket

För det tredje vill statsminister se ett större fokus på det svenska språket.

Utöver krav på svenska för att bli svensk medborgare vill Kristersson se betydligt större satsningar för att svenska barn ska lära sig att behärska nationalspråket.

Språkförskola ska införas för barn som behöver det, skolan ska undervisa mer i svenska och lovskola ska finnas för dem som ”halkar efter”.

– Svenska språket är vägen in i samhället och in till vår kultur. Sverige har tidigare sett hela generationer av barn göra klassresor. Låt oss påbörja en sådan resa igen, skriver Ulf Kristersson i Aftonbladet.

Skärpta krav

I början av maj uppgav regeringen och SD att man fattat beslut om en utredning för att skärpa kraven för att bli svensk medborgare.

Utredningen kommer bland annat att få titta på frågor som:

- Längre hemvisttid, alltså tiden som man varit bosatt i Sverige,

- krav på egenförsörjning,

- skärpta krav på hederlig vandel och

- en lojalitetsförklaring, medborgarskapssamtal eller liknande ceremoniellt inslag av obligatorisk karaktär som ska utgöra slutpunkt i medborgarskapsprocessen.   

Källa: Regeringen

Foto: M. König

Text: Redaktionen