JUST NU: Statsministerns öppning till Turkiet

2022 06 13

Någon lösning på turbulensen kring Sveriges ansökan till Nato är ännu inte inom räckhåll.

Det fastslår Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på en gemensam pressträff med Magdalena Andersson (S) på statsministerns sommarresidens Harpsund.

”Hänsyn till alla säkerhetssynpunkter”

– Vi måste ta hänsyn till alla medlemsländers säkerhetssynpunkter. Som tidigare nämnt har Turkiet lyft frågetecken, bland annat kring landets kamp mot PKK, en grupp som ses som en terroristorganisation av Nato-allierade och EU, inklusive Sverige. Jag förblir i nära kontakt med dig, Magdalena, och dina kollegor, liksom med Finland och vår allierade Turkiet kring vägen framåt, säger Jens Stoltenberg, enligt SvD.

Stärkt lagstiftning

Magdalena Andersson framhäver att Sverige stärkt sin lagstiftning kring terrorism. 

– Vi tar Turkiets invändningar på största allvar, inte minst vad gäller kampen mot terrorism. Det pågår bilaterala och trilaterala samtal med Turkiet just nu. Vi kommer vara väldigt tydliga med hur vi kämpar mot terrorismen. Vi har skärpt våra lagar och har en mycket starkare lagstiftning mot terrorism än tidigare. Så även vad gäller finansiering av terrorism. Den 1 juli stärks lagstiftningen ytterligare.

Aktuellt med vapenexport

Statsministern öppnade även för att det återigen kan bli aktuellt med vapenexport till Turkiet.

Ett besked som välkomnas av Jens Stoltenberg.

– Jag välkomnar att Sverige redan har påbörjat förändringen av landets antiterrorlagstiftning och försäkrar att vapenexportlagstiftningen kommer att ligga i linje med deras framtida status som Natomedlem, betonar han.

Sverige är säkrare

Sveriges Natoansökan har stött på problem.

Trots debaclet har Sveriges säkerhetsläge förbättrats, betonar Jens Stoltenberg.

– Nato-länder har sagt att de ger försvarsgarantier till Sverige, om Sverige attackeras är det otänkbart att Nato-medlemmarna inte reagerar. Från ett säkerhetsperspektiv är det bättre för Sverige, säger han enligt Expressen och tillägger:

– Med det sagt är ambitionen att komma överens så snabbt som möjligt. Jag gör mitt yttersta för att det ska bli så.

Foto: Magnus Liljegren Regeringskansliet

Text: Redaktionen