VAL 2022: Statsministern sätter ned foten mot skolkande elever

2022 09 07

Det måste vara slut med elever som olovligen är frånvarande från sina lektioner i skolan.

Det var Socialdemokraternas budskap när de på onsdagseftermiddagen presenterade förslag på insatser för att ungdomar inte ska lockas in i kriminalitet, rapporterar SVT.

Partiet pratar exempelvis om en “nolltolerans” mot skolk – det vill säga ogiltig skolfrånvaro.

Nationellt frånvaroregister

Bland annat vill nu S att det upprättas ett nationellt frånvaroregister.

– Utan en nationell definition av vad som är ogiltig frånvaro och utan ett samlat register saknas en heltäckande bild av det här problemet, säger Magdalena Andersson (S) på partiets pressträff.

“Uttalad nolltolerans”

Målet med registret är att politiker och huvudmän enklare ska kunna följa upp hur skolorna egentligen jobbar med närvaron på skolorna.

– Med en uttalad nolltolerans markerar vi än tydligare samhällets förväntan på barn och unga.

4 timmars ogiltig frånvaro

Idag är det skolorna som bedömer vad som räknas som ogiltig frånvaro, förklarar Centrala studiestödsnämnden på sin hemsida.

Om en elev är ogiltigt frånvarande minst fyra timmar under en månad kan skolorna rapportera frånvaron till CSN som kan ta beslut om att dra in studiemedlet för eleven till dess att närvaron förbättrats.

Riskerar påverka hela familjen

För den elev som blir av med sitt studiemedel kan hela familjens ekonomi påverkas.

När studiebidraget stoppas kan även bidrag från andra myndigheter stoppas, till exempel familjens bostadsbidrag och flerbarnstillägg från Försäkringskassan, framhåller CSN.

Vill ha socionomer i skolan

Utöver ett frånvaroregister vill även S sätta in socionomer i skolorna där behovet finns, skriver SVT.

Man vill även på flera sätt förändra arbetssättet hos Socialtjänsten, som att öka tillgängligheten till föräldraskapsstöd.

Ett annat förslag är att Socialtjänsten lättare ska kunna införa vistelseförbud för unga, vilket skulle innebära att en person begränsas i var den får lov att röra sig under en viss period.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen