JUST NU: Statsministern presenterar bidragsreform

2023 03 25

Moderaterna ger besked om en svensk bidragsreform.

Statsminister Ulf Kristersson (M) håller presskonferens i samband med Moderaternas Sverigemöte i Karlstad.

Tillsammans med finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterar han delar av en ny utredning som ska se över bidragssystemet i Sverige.

Bland annat vill Moderaterna se krav på att personer med försörjningsstöd har “heltidsaktiviteter”, rapporterar SVT.

– Alla som har försörjningsstöd och har arbetsförmåga också ska ha heltidsaktiviteter. Det ställer krav på kommuner att erbjuda och tillhandahålla aktiviteter, men det ställer också krav på personer att vara aktiva, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

“Aktiva på heltid”

Vid presentationen står en rubrik benämnd “Krav på heltidsaktiviteter i alla kommuner”.

Därunder förklaras att krav på heltid ska ställas på alla personer med arbetsförmåga som tar emot försörjningsstöd.

Utredningen innehåller även förslag på samhällsnyttiga insatser som ska ingå i ett aktivitetskrav.

– Vi behöver en bidragsreform som gör att människor är aktiva på heltid, säger finansministern enligt Aftonbladet.

Kommenterar ekonomin

Under det gångna året har svenska hushåll haft det kämpigt med hög inflation och höga räntor.

Statsministern kommenterar under presskonferensen det ekonomiska läget, och understryker att kampen mot inflationen står i centrum.

– När den ekonomiska politiken måste vara stram krävs helt enkelt en regering som måste vara stram. Därför ska man glädjas över årets budget. Den är stram. Ingen glamour någonstans, säger han enligt Expressen.

Med i Tidöavtalet

En av de punkter som lyftes fram i Tidöavtalet handlar om just bidragsreformer.

Där stod att reformen skulle ske genom lägre skatt för låg-och medelinkomsttagare och införandet av ett bidragstak.

Ska anpassas

Enligt Svantesson finns risk för institutionalisering i arbetslösheten och att Moderaterna vill att förslaget ska bli lag.

Aktiviteten i fråga ska anpassas till den arbetslöse och kan exempelvis handla om en samhällsnyttig insats eller studier.

Foto: A. Adolfsson Moderaterna

Text: Redaktionen