JUST NU: Statsministern öppnar för Nato – PROGNOS: Sverige kommer gå med

2022 03 30

Statsminister Magdalena Andersson (S) utesluter inte ett svenskt medlemskap i Nato.

Det säger statsministern i SVT:s program 30 minuter.

Öppnar för Nato

– Jag utesluter inte Natomedlemskap på något sätt, säger hon till SVT och fortsätter:

– Vi kan konstatera att alliansfriheten har tjänat Sverige väl, det har hållit oss utanför konflikter, men när den säkerhetspolitiska kartan ritas om behöver man göra en uppdaterad analys och fatta beslut utifrån den.

Det är det mest Natovänliga uttalandet Magdalena Andersson (S) har gjort hittills.

Analys pågår

Statsministern framhäver dock att det är viktigt med en ordentlig analys innan ett beslut tas. Just nu genomför regeringen en uppdatering av den säkerhetspolitiska analysen tillsammans med riksdagens partier.

Hon konstaterar att det är en fråga som berör många svenskar och att hon själv funderar mycket på frågan.

Bäst för Sverige

Socialdemokraternas nuvarande kongressbeslut motsätter sig ett svenskt medlemskap i militäralliansen. Det grundar sig på vad som är bäst för Sverige utifrån det säkerhetspolitiska läget.

När SVT:s programledare Anders Holmberg frågar Andersson om hon kan tänka sig att ändra beslutet om det framgår att alliansfrihet inte är det bästa för Sverige svarar hon kort och koncist:

– Självklart.

Moderaternas besked inför valet

Moderaternas partiledare har redan lovat att om han vinner valet i höst och blir Sveriges nya statsminister så kommer han att sända in en ansökan om svenskt Natomedlemskap.

– Fattar vi inte ett beslut under våren kommer frågan landa på nästa regering i höst. Om jag leder den kommer jag också att som statsminister verka för ett svenskt medlemskap, meddelar Ulf Kristersson.

ANALYS

Min prognos är att Sverige kommer att gå med i Nato – liksom Finland.

I Sveriges direkta närhet på andra sidan Östersjön finns den man som är farligast för världsfreden just nu – Rysslands brutala diktator Vladimir Putin.

Han drar sig inte för att bomba barn, pensionärer och vanliga civila i alla åldrar. Sjukhus, förlossningskliniker och skolor. Allt jämnas med marken när diktatorn försöker få sin vilja fram i strid med krigslagar, mänskliga rättigheter och allt vad frihet och demokrati heter.

Tre fakta

Det är ett allvarligt hot mot Sverige och Europa.

Tre fakta talar sitt tydliga språk:

◾1, Hade Ukraina varit med i Nato så hade Ryssland sannolikt aldrig vågat gå till anfall.

◾2, Att Ukraina inte är med i Nato är den direkta orsaken till att flygförbudszon, Natosoldater på marken och andra direkt avgörande militära krigsinsatser helt har uteblivit från Natos sida.

◾3, Sverige är inte med i Nato och har därmed ingen garanterad hjälp om Ryssland anfaller. Det har däremot Norge och Danmark som är med i Nato sedan länge.

EU:s svajiga försvarsklausul

EU:s försvarsgaranti utgörs av artikel 42.7 i Lissabonfördraget; EU:s grundlag, och klargör följande: Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel.

Men EU-paragrafen är svajig.

- Den har inte alls samma precisering som Natos.

- Den utgörs av mycket mindre stridsmedel och resurser än Natos.

- Det har knappt genomförts några gemensamma krisövningar inom EU samtidigt som Nato är världens mest samkörda och vältrimmade försvarsallians.

- Den har bara aktiverats en enda gång och det var när Frankrike utsattes för ett IS-terrordåd i Paris 2015. Aktiveringen bestod då i att Frankrike tog hem soldater som var på utlandssinsatser och andra EU-länder fick då träda in i deras ställe. Till exempel sände Sverige soldater till Afrika.

Det är bara Natomedlemskap som ger ett tydligt och starkt skydd.

Prognosen är därmed att Sverige kommer att gå med i Nato relativt snart.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen