JUST NU: Statlig e-legitimation ska ”knäcka gängen”

2022 06 16

En statlig e-legitimation kan bli verklighet om regeringen får bestämma.

På en pressträff meddelar finansmarknadsministern Max Elger (S) och energi- och digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar (S) att  regeringen har gett Myndigheten för digital förvaltning och Post- och telestyrelsen i uppdrag utreda saken.

Bakgrunden är att regeringen vill ta krafttag mot organiserade bedrägerier.

Bland annat föreslår regeringen att e-legitimationstjänster, till exempel BankID, ska lämna uppgifter om penningtvätt till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Stort mörkertal

– Regeringens första prioritet är att knäcka gängen och då måste vi slå till mot deras livsnerv, nämligen plånböckerna, säger Max Elger på torsdagens pressträff.

Varje år anmäls drygt 200 000 fall av bedrägeri i Sverige. Men mörkertalet tros vara stort, konstaterar finansmarknadsministern.

Stort mörkertal

– Bedrägerier mot enskilda genererar idag ca 3 miljarder kr i brottsvinster per år, vilket är lika mycket som vinsterna från narkotikahandeln i första led. Brottsvinsterna från bedrägerier uppskattas ha ökat med 49 procent på ett år. Samtidigt utbetalas mellan 11 och 27 miljarder kronor från välfärdssystemen på felaktiga grunder, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Att använda elektroniska underskrifter är i dag grundläggande för digitala samhället och den offentliga sektorn. Vi ser behovet av att säkra betrodda och stabila tjänster för att minska och förebygga bedrägerier och fusk, säger Khashayar Farmanbar.

Regeringens förslag

För att ytterligare förebygga och försvåra bedrägerier och penningtvätt föreslår regeringen följande åtgärder:

  • Fler typer av företag ska få delta i samverkan mot penningtvätt.
  • Det ska införas ett nytt krav på att e-legitimationstjänster, t.ex. BankID, ska lämna uppgifter om penningtvätt till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.
  • Clearingorganisationer, ex. Bankgirot, ska även vara skyldiga att underrätta Polismyndigheten om avvikande eller misstänkta transaktioner.
  • Registret över verkliga huvudmän kan förbättras så att uppgifter blir mer korrekta och aktuella.
  • Vissa företag, t.ex. banker, ska få tillgång till konto- och värdefackssystemet för att kunna säkerställa korrekta uppgifter om mottagare vid transaktioner.
  • Källa: Regeringen

Foto: BankID

Text: Redaktionen