JUST NU: Staten bör införa hyresavdrag

2022 06 02

Hyresgästföreningen föreslår att staten ska införa hyresavdrag. 

I ett nytt förslag framhäver föreningen att staten bör ger hyresgäster kostnadslättnader på samma sätt som ägare av sin bostad får genom skatteavdrag, rapporterar SVT Nyheter.

”Skattesystemet gynnar ägda boendet”

Hyresgästföreningens förbundschef Erik Elmgren presenterar förslaget.  

Han föreslår att en del av hyran ska betraktas som en avdragsgill räntekostnad i deklarationen.

Hyresgästerna ska tillåtas göra avdrag för en del av hyran på samma sätt som avdrag kan göras för räntekostnader.

Skattesystemen gynnar det ägda boendet. Det finns rotavdrag och ränteavdrag, men det finns inget liknande för hyresgästen. Vi tycker att det är rimligt att man också tittar på ett riktat stöd till dem i väntan på en skattereform. Det är det som behövs – en skattereform som går ut på att man får en neutral beskattning, säger Erik Elmgren till SVT.

Förväntad höjning

På grund av höjda räntor och ökade kostnader i samhället beräknas hyrorna höjas för tre miljoner hyresgäster, enligt Hyresgästföreningen.

Erik Elmgren anser att det nya förslaget skulle skapa mer rättvisa villkor för en grupp som enligt honom ”redan har svårt att få ihop hushållsbudgeten och boendekostnaderna”.

Viktig valfråga

Nu hoppas Erik Elmgren på respons från politiskt håll.

–  Jag hoppas på positiv respons. Vi vill få igång ett samtal om den här bo-orättvisan som finns och här har vi också ett konkret förslag. Jag hoppas att den politiska diskussionen kring vårt förslag om hyresavdrag ska leva genom valrörelsen. Vi kommer att ställa frågan till alla partier: Hur ställer ni er till förslaget om ett hyresavdrag och en mer rättvis beskattning?

Fakta boende i Sverige

  • Sveriges har drygt 4,8 miljoner hushåll.
  • 2,4 miljoner bor i en lägenhet eller i flerbostadshus.
  • 1,4 miljoner är hyresrätter och 1,0 miljoner är bostadsrätter.
  • 2,1 miljoner bor i hushåll eller i småhus. 
  • Av dessa bor 1,9 miljoner i privatägt småhus, och resten i ett småhus med hyresrätt eller bostadsrätt.
  • Källa: SCB

Foto: Sigmund

Text: Redaktionen