Stark jordbävning – panik i en av världens största städer

2023 11 03

En kraftig jordbävning har skakat om centrala Asien sent på fredagskvällen.

Jordbävningens magnitud mättes till 6,4, enligt indiska nyhetskanalen NDTV.

Det gör att skalvet kategoriseras som en “stark jordbävning” enligt richterskalan.

"Rusade ut ur sina hem"

Skalvet ägde rum i Nepal på ett djup av tio kilometer, uppger National Center for Seismology på X, tidigare Twitter.

Enligt Reuters har minst 20 personer skadats och flera byggnader har kollapsat. Mer information om det exakta skadeläget väntas klarna under kvällen.

Jordbävningen har även märkts av en bra bit utanför de nepalesiska gränserna. 

I mångmiljonstaden New Delhi i Indien, 50 mil bort, började byggnaderna skaka och orsakade panik bland befolkningen.

– Människor i Delhi och den nationella huvudstadsregionen rusade ut ur sina hem, rapporterar NDTV.

Fönsterna skakade

Många har redan hunnit lägga upp filmer på sociala medier.

Bilderna visar hur ljuskronor och fläktar i taken svänger fram och tillbaka.

– Vilket understryker hur kraftig jordbävningen var, framhåller den indiska nyhetsbyrån.

Skalvet ska ha pågått i dryga minuten och kändes även i indiska delstaterna Uttar Pradesh, Uttarakhand och Bihar.

– Skakningarna kändes ganska länge, säger en person i Gurugram, inte långt från huvudstadsregionen.

– Jag kunde höra fönsterrutorna skaka, säger en annan indier, enligt Times of India.

Tre skalv på en månad

Det är tredje gången på blott en månad som kraftiga skalv drabbar Nepal.

Så sent som den 22 oktober skadade en jordbävning med magnituden 5,2, tillsammans med några efterskalv, ett tjugotal hus i ett distrikt nära Nepals huvudstad.

Ett flertal jordskred skedde som en följd av skalvet.

Vanligt i Nepal

Dessförinnan drabbades samma land av två jordbävningar av magnitud 6,2 respektive 4,6 på richterskalan den 3 oktober.

Även dessa kändes i New Delhi.

Jordbävningar är vanliga i Nepal, där det finns många berg.

I november 2022 dog sex personer när ett skalv med magnituden 5,6 slog mot landet.

Ännu värre var det 2015 när en jordbävning nådde hela 7,8 på samma skala och 9 000 människor dog.

Fakta: Richterskalans intervaller

Jordskalv på 4,5 eller större är starka nog för att registreras globalt.

Nedan ser du skalans intervaller och vilken benämning som används för respektive intervall.

  • 0,0-2.0: Mikro
  • 2,0-2,9: Mycket små
  • 3,0-3,9: Mindre
  • 4,0-4,9: Lätt
  • 5,0-5,9: Medel
  • 6,0-6,9: Stark
  • 7,0-7,9: Större
  • 8,0-8,9: Stor
  • 9,0 eller större: Sällsynt stor

Foto: S. Capuzzimati

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen