JUST NU: Språkförbud på fritidsgård upprör

2022 06 22

Fritidsgården i Hylte, Halland, har infört ett språkförbud.

Fritidsgården har förbjudit samtliga språk utom svenska och engelska, rapporterar SR Ekot.

Det innebär att flera ungdomar inte får prata sitt hemspråk på gården.

Olagligt

Juristen  Johanna Parikka Altenstedt  reagerar kraftigt mot förbudet. Hon anser att det kan vara olagligt.

– Enligt barnkonventionen, Europarådets kommission för mänskliga rättigheter och EU-rätten så får man inte förbjuda ett språk på det här sättet, säger hon till SR.

Tråkigt och stressigt

Abbe, 16, har valt att lämna fritidsgården på grund av förbudet.

– Det blir tråkigt och det känns stressigt, så det bli färre som kommer till fritidsgården, säger han till SR.

Hans kompis instämmer.

– Jag har en kompis som nyligen kom till Sverige och  inte kan prata svenska. Personalen säger till honom att han får prata svenska ändå för att han måste lära sig.

Jobbar för värdegrund

På sin webbplats skriver fritidsgården att de utgår från kommunens värdegrund i sitt arbete.

– Det är viktigt att alla ungdomar som kommer till fritidsgården har inflytande på verksamheten och känner sig delaktiga. Hylte Fritidsgård utgår från kommunens värdegrund i arbetet med att skapa en meningsfull och välkomnande fritidsgård. Värdeorden trygghet, delaktighet, stolthet och framtidstro genomsyrar verksamheten.

En säkerhetsfråga

Enligt Adis Suskic, fritids- och folkhälsochef i Hylte kommun är språkförbudet en säkerhetsfråga.

– Fritidsledarna behöver förstå allt som sägs, vi måste säkerställa att det inte förekommer någon mobbning, hot om våld eller exkludering, säger han till SR.  

Han tillägger att det även handlar om att ungdomarna ska lära sig bättre svenska.

Foto: Aedrian

Text: Redaktionen