JUST NU: Snövarning utfärdas i 9 landskap i dag

2022 11 20

Sverige drabbas av rejäla snöfall på flera håll i dag söndag.

Det rapporterar SMHI som utfärdar vädervarningar i hela nio olika landskap under dagen.

Trafikproblem och elstörningar

Snöfallen som dragit fram över stora delar av landet under helgen fortsätter under dagen och på vissa håll handlar det om kraftiga snöfall som kan leda till både trafikstörningar och problem med elleveranserna.

– Det har fortsatt snöa över stora delar av södra Sverige, säger Therese Fougman på SMHI.

Värst i Skåne

Skåne är det landskap som väntas få allra störst problem i dag söndag.

– Vi har en orange varning ute för kraftigt snöfall i sydöstra Skåne och här snöar det på ordentligt redan nu.

– Det har kommit nära en decimeter och fortsätter att snöa kraftigt. Man får räkna med att det kommer att snöa på ordentligt, säger meteorolog Therese Fougman.

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI, utfärdar nu snövarning för följande 9 landskap:

Skåne – Orange varning

Område: Sydöstra Skåne upp till Åhus utkanter.

Period: Söndag fram till kl 21.

– Snöfall som från natt mot söndag till söndag kväll tidvis kan vara kraftigt. Totalt kan det komma 20-30 cm, lokalt mer. Söndag eftermiddag avtar snöandet i området norr om Kivik.

– Till söndag kväll kan snöfallet skapa mycket begränsad framkomlighet på vägar som inte hunnit snöröjas. Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

Skåne – Gul varning

Område: Från Östra Sand och Åhus hela kustvägen ned till Kåseberga. Även in mot inlandet ända till Höör, Sjöbo och Ystad

Period: Söndag fram till kl 16.

– Till söndag eftermiddag tidvis snöfall som kan vara kraftigt. Totalt väntas 5-15 cm. Snöfallet drar under söndagen bort söderut.

– Trafikstörningar, snömodd, snörök och risk för störningar i el- och teleförsörjningen.

Öland – Gul varning

Område: Hela landskapet.

Period: Söndag fram till söndag  kl 18.

– Snöfallet mattas av något under söndagen, men kan fortsatt vara lokalt kraftigt fram till kvällen. Totalt kan drygt 10 cm snö komma.

Gotland – Gul varning

Område: Hela landskapet.

Period: Söndag fram till måndag kl 21.

– Snöfall rör sig in österifrån från söndag eftermiddag och vidare in under måndag förmiddag. Periodvis kraftigare och periodvis något lättare snöfall. Lokalt väntas totalt 10-20 cm snö.

– Det är svårbedömt hur mycket snö som lägger sig på vägarna, samt var de största snömängderna hamnar. Närmast kusten kan det också bli en del inslag av regn.

Östergötland – Gul varning

Område: Hela kusten inklusive Norrköping. Även in mot en tredje av inlandet.

Period: Söndag fram till måndag kl 21

– Snöfall rör sig in över ostkusten vidare in under både söndag- och måndagsdygnet. Periodvis kraftigare snöfall och periodvis något lättare. Under hela tidsperioden väntas totalt 10-20 cm snö, lokalt omkring 30 cm.

– Kraftigt snöfall väntas i flera omgångar förekomma i hela varningsområdet.

Västergötland – Gul varning

Område: Uddevalla, Vänersborg, Lilla Edet, Trollhättan, Grästorp och Vänerkusten upp till Kållandsö och Spiken.

Period: Söndag fram till måndag kl 12.

– Snöfall rör sig in österifrån under tidiga söndagen och vidare under måndagen. Till en början som kraftigast i norra delen av varningsområdet. Snöfallet väntas vara som kraftigast på söndag kväll i södra delen. Totalt kan 5-10 cm snö komma, norr om Vänersborg drygt 15 cm. Snöfallet mattas av under måndagen.

Bohuslän – Gul varning

Område: Munkedal och gränstrakterna mot Dalsland och Västergötland ned till Stenungssunds östra utkanter.

Period: Söndag fram till måndag kl 12.

– Till en början som kraftigast i norra delen av varningsområdet. Snöfallet väntas vara som kraftigast på söndag kväll i södra delen. Totalt kan 5-10 cm snö komma.

Dalsland – Gul varning

Område: Stora delar av landskapet, upp till Ed. Vänernkusten upp till Håverud.

Period: Söndag fram till måndag kl 12.

– Snöfall rör sig in från Vänern under tidiga söndagen och vidare under måndagen. Kraftigast i början av varningsperioden. Totalt kan 5-10 cm snö komma, norr om Vänersborg drygt 15 cm. Snöfallet mattas av under måndagen.

– Det är svårbedömt hur mycket snö som lägger sig på vägarna. Närmast kusten kan det också bli en del inslag av regn.

Södermanland – Gul varning

Område: Östliga delarna inklusive Stockholm, Södertälje och Nynäshamn

Period: Söndag fram till måndag kl 23

– Snöfall rör sig vidare in under både söndag- och måndagsdygnet. Periodvis kraftigare snöfall och periodvis något lättare. Under hela tidsperioden väntas totalt 10-20 cm snö, lokalt omkring 30 cm.

– Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Risk för störningar i el- och teleförsörjningen.

Uppland – Gul varning

Område: Hela landskapet

Period: Söndag fram till kl 23 på måndag

– Snöfall rör sig in österifrån under söndag kväll och vidare in under måndagsdygnet. Periodvis kraftigare snöfall och periodvis något lättare. Under hela tidsperioden väntas totalt 10-20 cm snö, lokalt 20-30 cm.

– Kraftigt snöfall väntas i flera omgångar förekomma i hela varningsområdet. Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.

Gul varning

Varningsgrad gul innebär följande avseende snöfallet:

- Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.

- Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.

- Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

- Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

Text: Redaktionen