“Smocka” mot bostadsrättsägare

2023 09 18

I Sverige finns omkring 1,1 miljoner bostadsrätter.

På årsstämmorna i våras kom bostadsrättsföreningarnas styrelser relativt billigt undan. 

Men nu löper bindningstiden ut på mängder av föreningslån och räntan kan därmed öka från snittet 1,29 procent till chockartade 4,72 procent för ett ettårigt bundet föreningslån, baserat på siffrorna för september. 

Det rapporterar Svenska Dagbladet som menar att berörda hushåll därmed “möter en ny verklighet”. 

– Effekten kommer att bli mycket stor för många hushåll, baserat på föreningens räntekänslighet och hur stor del av lånebeloppen som förfaller, säger grundaren och styrelseordföranden i Allabrf, Hampus Dahlstedt, till tidningen.  

Ingen kommer undan 

Redan för ett år sedan varnades det för kraftiga avgiftshöjningar och föreningarnas kassor krympte med tio procent i snitt förra året.

Många föreningar har dock lyckats skjuta fram kostnaderna – men nu går det inte längre. 

SvD beskriver förändringen som en “smocka” för bostadsrättsföreningar och i förlängningen för bostadsrättsägare.

Och ingen kommer undan en avgiftschock, är Hampus Dahlstedts slutsats. 

– Nej, inte helt. Även skuldfria föreningar möter ju ett högt inflationstryck, säger han till SvD. 

SBAB: Fyr- eller femdubblad höjning 

Så sent som för en månad sedan gick SBAB ut och flaggade för en liknande verklighetschock till hösten. 

När bolåneavtal som löper ut ska omförhandlas väntas kraftigt ökade boendekostnaderna på grund av det rådande ränteläget.

– En majoritet valde att binda sina lån när räntorna stod som lägst. För många av hushållen, vars avtal nu löper ut, väntar en fyr- eller femdubblad höjning av räntan, uttryckte SBAB:s chefsekonom Robert Boije till Sveriges Radio.

– Det är en väldigt kraftig uppgång.

De drabbas hårdast

SBAB:s chefsekonom framhåller att hushåll med högst belåning  i förhållande till inkomst kommer att drabbas värst.

– Det gäller framför allt yngre hushåll och förstagångsköpare, säger Robert Boije.

Nyligen rekommenderade SBAB trots allt bolånetagare att binda räntan i ett år.

– Givet prognosen för olika räntebindningstider förefaller tre månaders ränta och ett års bindningstid vara ekonomiskt likvärdiga alternativ även om det senare alternativet kan vara värt att beakta för särskilt räntekänsliga hushåll, framhåller banken.

Foto: R Ledbetter

Text: Redaktionen