Smittspridningen ökar i Sveriges städer – Delta breder ut sig

2021 07 24

Smittspridningen av coronaviruset ökar nu tydligt i Sveriges storstadsregioner och det är den smittsammare deltavarianten som breder ut sig.

– En ökning syns i samtliga storstadsregioner under vecka 28. Övervakningen av virusvarianter visar att deltavarianten sedan vecka 26 fortsätter att dominera medan alfavarianten har minskat., konstaterar Folkhälsomyndigheten som slår fast att antalet smittfall ökat med cirka 24 % den senaste registrerade veckan samtidigt som det är från låga nivåer.

Semesterfolk smittade

En annan tydlig trend är att semesterresenärer som varit utomlands drar hem smittan.

– Andelen fall av covid-19 med koppling till utlandsresor fortsätter att öka och stod förra veckan för minst 23 %. Smittspridningen har ökat i Europa och i övriga världen vilket innebär en risk även för svenska resenärer. Folkhälsomyndigheten påminner om att hålla avstånd och umgås i en mindre krets på resmålet samt att testa sig vid hemkomst och minimera kontakter den närmaste veckan efter hemkomsten. Ovaccinerade personer rekommenderas att testa sig även utan symptom, betonar Folkhälsomyndigheten.

Vaccinationerna i regionerna fortsätter enligt planeringen framhåller myndigheten. Andelen av Sveriges befolkning 18 år och äldre som fått dos 1 av vaccinet är nu över 75 % och över 47 % har erhållit två doser.

ANALYS

Ökningen på 24 % avser Sverige som helhet samtidigt som Folkhälsomyndigheten betonar att man ser en ökning ”i samtliga storstadsregioner”. Om det är en större ökning i storstäderna än på landsbygden så innebär det rent matematiskt att det är en högre ökning än 24 % i storstäderna.

Rejäla ökningar

 En granskning av de tre största regionerna visar följande utveckling av antalet fall senaste registrerade veckan:

+ 63 % Skåne

+ 50 % Västra Götaland

+ 44 % Stockholm

I samtliga fall är det dock från låga nivåer och för att få en tydligare bild av huruvida Sverige är på väg mot den allvarliga trend med en kraftig ökning som setts i flera andra länder behövs mer statistik framöver.

Foto: M. Napo

[yop_poll id="396"]