SVERIGE: Smittspridningen förväntas öka drastiskt

2022 08 23

Smittspridningen av covid-19 i Sverige förväntas öka enligt nya scenarier från Folkhälsomyndigheten.

Myndighetens senaste rapport pekar på en ökad  spridning av covid-19 som når sin topp i slutet av september.

På regeringens uppdrag har FHM tagit fram scenarier för smittspridning av covid-19 i befolkningen gällande perioden 20 augusti till 20 november.

I båda scenarierna väntas smittspridningen öka från slutet av augusti och nå sin topp i slutet av september. Främst beror ökningen på att människor träffas mer vid återgång till arbete och skola, och att immuniteten i befolkningen avtar. 

Samtidigt framhåller Folkhälsomyndigheten att det finns en stor osäkerhet kring scenarierna, som beror på flera faktorer, bland annat att mörkertalet i smittspridningen är högt.

– Flera faktorer gör att scenarierna är mer osäkra än tidigare. Det vi ser är att smittspridningen väntas öka fram till slutet av september. Hur hög toppen blir är svårt att säga, men det är osannolikt att den skulle nå samma nivåer som i januari och februari. Det viktigaste är att personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre, vaccinerar sig med en påfyllnadsdos i höst för att minska risken för allvarlig sjukdom och död, säger avdelningschef Sara Byfors.

Nya uppmaningar

Efter den nya varningen uppmanar FHM både arbetsgivare och verksamheter att förbereda sig inför en ökad smittspridning.

– Det är också viktigt att både arbetsgivare och verksamheter har beredskap för att många kan bli sjuka samtidigt i covid-19, förkylningar och luftvägsinfektioner, och att man ser över sin kontinuitetsplanering för personal, material, utrustning med mera, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Fakta­: FHM:s scenarier

  • De scenarier som nu presenteras har beräknats utifrån flera olika faktorer. Bland annat inrapporterade fall, mörkertal, vaccinationer, antaganden om kontakter i befolkningen, immunitet och smittsamhet. Omikronvarianten BA.5 antas dominera smittspridningen i Sverige helt.
  • Scenario 0: Kontakterna i befolkningen antas vara oförändrade. Under toppen beräknas de rapporterade covidfallen till ungefär 5000 per dag.
  • Scenario 1: Kontakterna i befolkningen ökar från mitten av augusti med cirka 10 procent. Under toppen beräknas de rapporterade covidfallen till ungefär 7000 per dag.
  • Den ökade smittspridningen i scenarierna orsakar också ett ökat vårdbehov, men vårdriskerna ska tolkas med försiktighet eftersom de baseras på data för mars och april 2022 och kommer att förändras över tid.
  • Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: Region Kronoberg

Text. Redaktionen