JUST NU: Smittspridning ökar i Sverige

2022 07 28

Smittspridningen av apkoppor fortsätter att öka i Sverige.

– Fram till och med den 28 juli har 85 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har rapporterats från flera regioner där merparten rapporterats från region Stockholm, uppger Folkhälsomyndigheten.

Det kan jämföras med 77 stycken fall förra veckan.

Globalt dubbleras antalet fall varje vecka, enligt statistik från världshälsoorganisationen WHO.

”Agera innan det exploderar”

Anders Sönnerborg, professor vid Karolinska institutet, uppmanar Sveriges regioner att agera med förebyggande insatser så snabbt som möjligt.  

– När ett virus får fäste i en ny grupp får man enorm utveckling i början av en epidemi. Det är viktigt att agera nu innan det exploderar mer, säger han till SvD.

Han framhäver att personer, som ingår i en grupp med hög smittorisk, snabbt måste få tillgång till information om sjukdomen.

– Man behöver också informera sjukvården om hur sjukdomen ser ut och om hur den beter sig. Sedan när man väl hittar fall är det viktigt att agera med smittspårning och karantän, säger han till tidningen.

Har börjat vaccinera

Region Stockholm ska börja vaccinera personer som har varit i nära kontakt med människor som smittats av viruset.

Det meddelade regionen på torsdagen i ett pressmeddelande.

– Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som har varit i nära kontakt med en person som har apkoppor efter att hen fått symtom erbjuds vaccin. Vaccinet är mest effektivt om det ges inom fyra dagar från tillfället då man har utsatts för en smittorisk, men kan i vissa fall ges upp till 14 dagar efteråt, skriver region Stockholm i pressmeddelandet.

Kan smitta utanför riskgrupp

Enligt Folkhälsomyndigheten är smittspridningen av apkoppor huvudsakligen begränsad till män som har sex med män.

I det aktuella utbrottet har överföringen av viruset nästan uteslutande skett i samband med sexuella kontakter med nära hudkontakt mellan män som har sex med män. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC bedömer att risken för en bred smittspridning i befolkningen är låg, framhåller myndigheten.

Det kan dock inte uteslutas att personer utanför den utpekade gruppen smittats av viruset.

– Det har i andra länder även förekommit ett mindre antal fall med indirekt spridning, till exempel via sängkläder, handdukar med mera som en person med apkoppor har varit i kontakt med. Det är inte uteslutet att vi kommer att se fall även i Sverige som smittas utanför gruppen män som har sex med män, säger Klara Sondén,  utredare och infektionsläkare på FHM, till SvD.

Foto: Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen