JUST NU: Smittspridning ökar i Sverige

2022 07 28

Smittspridningen av apkoppor fortsätter att öka i Sverige.

– Fram till och med den 28 juli har 85 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har rapporterats från flera regioner där merparten rapporterats från region Stockholm, uppger Folkhälsomyndigheten.

Det kan jämföras med 77 stycken fall förra veckan.

Globalt dubbleras antalet fall varje vecka, enligt statistik från världshälsoorganisationen WHO.

”Agera innan det exploderar”

Anders Sönnerborg, professor vid Karolinska institutet, uppmanar Sveriges regioner att agera med förebyggande insatser så snabbt som möjligt.  

– När ett virus får fäste i en ny grupp får man enorm utveckling i början av en epidemi. Det är viktigt att agera nu innan det exploderar mer, säger han till SvD.

Han framhäver att personer, som ingår i en grupp med hög smittorisk, snabbt måste få tillgång till information om sjukdomen.

– Man behöver också informera sjukvården om hur sjukdomen ser ut och om hur den beter sig. Sedan när man väl hittar fall är det viktigt att agera med smittspårning och karantän, säger han till tidningen.

Har börjat vaccinera

Region Stockholm ska börja vaccinera personer som har varit i nära kontakt med människor som smittats av viruset.

Det meddelade regionen på torsdagen i ett pressmeddelande.

– Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som har varit i nära kontakt med en person som har apkoppor efter att hen fått symtom erbjuds vaccin. Vaccinet är mest effektivt om det ges inom fyra dagar från tillfället då man har utsatts för en smittorisk, men kan i vissa fall ges upp till 14 dagar efteråt, skriver region Stockholm i pressmeddelandet.

Kan smitta utanför riskgrupp

Enligt Folkhälsomyndigheten är smittspridningen av apkoppor huvudsakligen begränsad till män som har sex med män.

I det aktuella utbrottet har överföringen av viruset nästan uteslutande skett i samband med sexuella kontakter med nära hudkontakt mellan män som har sex med män. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC bedömer att risken för en bred smittspridning i befolkningen är låg, framhåller myndigheten.

Det kan dock inte uteslutas att personer utanför den utpekade gruppen smittats av viruset.

– Det har i andra länder även förekommit ett mindre antal fall med indirekt spridning, till exempel via sängkläder, handdukar med mera som en person med apkoppor har varit i kontakt med. Det är inte uteslutet att vi kommer att se fall även i Sverige som smittas utanför gruppen män som har sex med män, säger Klara Sondén,  utredare och infektionsläkare på FHM, till SvD.

Foto: Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen