JUST NU: Smittoutbrott på sjukhus

2022 12 07

Enköpings lasarett har drabbats av ett covid-19 utbrott.

20 av 70 patienter ska ha insjuknat.

– De flesta har lindriga symptom, men det är den eventuella personalbristen som oroar, säger Aslak Rautio, chefsläkare på Lasarettet i Enköping till SVT.

Flera av de drabbade patienterna ska vara lindrigt sjuka.

Men en del av de drabbade patienterna ska även vara extra utsatta eftersom de samtidigt är inlagda för andra sjukdomar och besvär.

Testar personer utan symtom

Region Uppsala ser en ökning av antalet sjuka i covid-19.

En förklaring till ökningen skulle kunna bero på att man tidigare pausat testningen av personer utan symtom, men att man nu även återigen testar denna målgrupp.  

– Besök är tillåtna på sjukhuset, men vi rekommenderar att besökare bär munskydd och även stannar hemma om de är sjuka, säger Rautio.

Sjukhuset vidtar nu viktiga åtgärder för att få kontroll över situationen.

Ser över avloppsvattnet

Mats Martinell är medicinskt ansvarig läkare för provtagnings- och smittspårningsenheten i Region Uppsala.

Han säger att regionen tittar över PCR-tester på vårdpersonal men att de också överväger att ta prover på avloppsvattnet för att kunna studera ökningen av både covid-19 men också influensa i regionen.

– Var försiktig om du har symtom och utsätt inte andra för smitta, säger han.

Martinell betonar dock att det i dagsläget inte är aktuellt med nya restriktioner, men vill belysa att det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ökning av covid-19

Folkhälsomyndighetens senaste statistik visar en ökning av covid-19 under de senaste veckorna.

Myndigheten betonar därför vikten av att se till att man är vaccinerad enligt rådande rekommendationer.

Särskilt viktigt är det att äldre personer och de som befinner sig i en medicinsk riskgrupp får ett bra skydd mot covid-19, inte minst med tanke på att jul- och nyårshelgerna nu närmar sig.

Vanligtvis ökar spridningen av luftvägsvirus på vintern då det är vanligare att människor då träffas inomhus.

”Mer angeläget att ta vaccin”

Under vecka 47 rapporterade Folkhälsomyndigheten in 4 257 fall av covid-19 i landet – en ökning på 16 procent i jämförelse med veckan dessförinnan.

– Smittspridningen i landet ökar, och det är hög tid att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer om man ännu inte har gjort det.

– När allt fler smittas blir det än mer angeläget att man tar de vaccindoser som rekommenderas, säger Folkhälsomyndighetens avdelningschef Sara Byfors.

Myndigheten lyfter fram rekommendationen av en påfyllnadsdos för alla personer som är över 65 år, men även för de som har riskfaktorer för allvarlig sjukdom, så som kärlsjukdom, högt blodtryck och fetma.

Foto: H. Naidoo Jade resp. B. Colette

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen