JUST NU: Smittoutbrott på sjukhus

2022 12 07

Enköpings lasarett har drabbats av ett covid-19 utbrott.

20 av 70 patienter ska ha insjuknat.

– De flesta har lindriga symptom, men det är den eventuella personalbristen som oroar, säger Aslak Rautio, chefsläkare på Lasarettet i Enköping till SVT.

Flera av de drabbade patienterna ska vara lindrigt sjuka.

Men en del av de drabbade patienterna ska även vara extra utsatta eftersom de samtidigt är inlagda för andra sjukdomar och besvär.

Testar personer utan symtom

Region Uppsala ser en ökning av antalet sjuka i covid-19.

En förklaring till ökningen skulle kunna bero på att man tidigare pausat testningen av personer utan symtom, men att man nu även återigen testar denna målgrupp.  

– Besök är tillåtna på sjukhuset, men vi rekommenderar att besökare bär munskydd och även stannar hemma om de är sjuka, säger Rautio.

Sjukhuset vidtar nu viktiga åtgärder för att få kontroll över situationen.

Ser över avloppsvattnet

Mats Martinell är medicinskt ansvarig läkare för provtagnings- och smittspårningsenheten i Region Uppsala.

Han säger att regionen tittar över PCR-tester på vårdpersonal men att de också överväger att ta prover på avloppsvattnet för att kunna studera ökningen av både covid-19 men också influensa i regionen.

– Var försiktig om du har symtom och utsätt inte andra för smitta, säger han.

Martinell betonar dock att det i dagsläget inte är aktuellt med nya restriktioner, men vill belysa att det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ökning av covid-19

Folkhälsomyndighetens senaste statistik visar en ökning av covid-19 under de senaste veckorna.

Myndigheten betonar därför vikten av att se till att man är vaccinerad enligt rådande rekommendationer.

Särskilt viktigt är det att äldre personer och de som befinner sig i en medicinsk riskgrupp får ett bra skydd mot covid-19, inte minst med tanke på att jul- och nyårshelgerna nu närmar sig.

Vanligtvis ökar spridningen av luftvägsvirus på vintern då det är vanligare att människor då träffas inomhus.

”Mer angeläget att ta vaccin”

Under vecka 47 rapporterade Folkhälsomyndigheten in 4 257 fall av covid-19 i landet – en ökning på 16 procent i jämförelse med veckan dessförinnan.

– Smittspridningen i landet ökar, och det är hög tid att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer om man ännu inte har gjort det.

– När allt fler smittas blir det än mer angeläget att man tar de vaccindoser som rekommenderas, säger Folkhälsomyndighetens avdelningschef Sara Byfors.

Myndigheten lyfter fram rekommendationen av en påfyllnadsdos för alla personer som är över 65 år, men även för de som har riskfaktorer för allvarlig sjukdom, så som kärlsjukdom, högt blodtryck och fetma.

Foto: H. Naidoo Jade resp. B. Colette

Text: Redaktionen