Smittan skenar i Norge, Danmark och Finland – Allt fler dör

2021 11 14

Pandemin går år helt fel håll i Sveriges grannländer och antalet döda är betydligt högre nu jämfört med samma period förra året.

Och det är enligt myndigheterna i Norge och Finland de ovaccinerade som driver på smittspridningen och som även är den grupp som dominerar bland sjukhusvårdade.

Allt mörkare situation

En sammanställning av läget i Norge, Finland och Danmark av SVT visar att det nu ser allt mörkare ut i alla tre länderna.

Norge

▪Den senaste veckan har 29 dödsfall registrerats i Norge samtidigt som motsvarande period förra året bara resulterade i 3 dödsfall.

▪Landet har även drabbats av sin högsta dygnssiffra av antal smittade under hela pandemin denna vecka.

▪Det är hela fyra gånger fler smittade sett till antalet bland de ovaccinerade jämfört med de vaccinerade enligt Folkhelseinstituttet.

▪Det är främst de yngre ovaccinerade som driver smittan vilket leder till att äldre och riskgrupper också drabbas.

Finland

▪Den senaste veckan har 36 dödsfall registrerats samtidigt som motsvarande period förra året bara resulterade i 4 dödsfall.

▪Den grupp som belastar den specialiserade sjukvården mest i landet är ovaccinerade personer i ålder 40 – 69 år.

▪Finlands regering överväger att kontakta varje ovaccinerad person inom social- och hälsovården.

Danmark

▪Den senaste veckan har 28 dödsfall registrerats samtidigt som motsvarande period förra året resulterade i 22 dödsfall.

▪En expert vid Roskilde Universitet bedömer att antalet smittade kommer att bli dubbelt så många redan inom 2 – 3 veckor om inget görs. Landet kommer bland annat att införa coronapass på restauranger, sjukhus och vårdcentraler.

Detta konstaterar SVT i en helt ny sammanställning i kväll.

ANALYS

Risken är givetvis stor för att även Sverige kommer att drabbas allt hårdare. Det är naivt att tro att Sverige av någon anledning inte kommer att drabbas av ett ökat antal smittade, fler på sjukhusen och även risk för fler döda än vad som är fallet i nuläget.

Samtidigt har Sverige skalat ned testningen kraftigt vilket riskerar att leda till att det blir svårare att upptäcka ökad smittspridning i tid. Det är fortsatt viktigt att vara varsam och framförallt framhåller Folkhälsomyndigheten att det är mycket viktigt att de som fortfarande tvekar kring att vaccinera sig ser till att vaccinera sig snarast.

Foto: Region Kronoberg