SMHI varnar för kraftigt oväder i flera län

2023 06 26

Fem län kan förvänta sig kraftiga skyfall och åska under måndagen.

Ovädret kommer att slå till framåt eftermiddagen och hålla i sig till tidigt tisdag morgon.

Det är stora delar av västra och inre Götaland som kommer att drabbas, och enligt SMHI riskerar vädret att orsaka stora konsekvenser.

– Regnet kan leda till översvämningsproblem, framhåller väderinstitutet på sin webbplats.

Gul varning utfärdad

SMHI har därför gått ut med en gul varning för berörda områden.

Det är den första varningsnivån av tre.

Vädervarningar på gul nivå innebär att vädret kan medföra konsekvenser för samhället. Vädret kan bli en fara för allmänheten och orsaka vissa skador på egendom och miljö, betonar SMHI.

Fem län berörs

Delar av följande fem län berörs av det svåra ovädret som drar in senare idag:

- Västra Götaland (Upp till Trollhättan)

- Jönköping (Sydvästra delen av länet)

- Kronoberg (Västra delen av länet)

- Halland (Hela länet)

- Skåne (Från Ängelholm och Bjärehalvön österut förbi Osby)

SMHI är samtidigt noga med att framhäva att det kan förekomma “stora lokala variationer”

– Exakt var de största regnmängderna kommer att hamna är svårbedömt.

Värst under kvällen

Varningen är utfärdad mellan 17.00 och 04.00.

– De kraftigaste regninslagen väntas under kvällen, men lokalt även senare under natten, skriver SMHI.

– Särskilt kraftiga inslag kan förekomma och vissa platser kan få mycket stora regnmängder på kort tid, medan vissa bara får måttliga mängder regn.

Rör sig nordost

I samband med ovädret förväntas bland annat trafiken att påverkas på grund av allt vatten som väntas svämma över vägarna.

Det finns även risk för att källare, dagvattensystem och viadukter kan komma att översvämmas.

Under tisdagen kommer regnet att röra sig nordost, men det finns än så länge ingen varning utfärdat för fler oväder i veckan i det väderstrecket.

Dämpar lokal brandrisk

Trots att en del regn föll i landet under förra veckan är det fortfarande, på sina håll, extremt stor risk för skogsbränder.

Risken är direkt påtaglig i nästan hela Sverige – från Umeå och och söderut.

Det regn som nu kommer under måndagen är av den anledningen mycket välkommet, enligt SMHI.

– Lokalt kan skurar dämpa risken, uttrycker väderinstitutet i ett meddelande.

Text: Redaktionen