JUST NU: SMHI varnar för kraftigt oväder

2023 01 03

SMHI varnar för ett kraftigt snöoväder under onsdagen och torsdagen.

En orange varning, den näst högsta, har utfärdats för norra Götaland.

Snöovädret väntas dra in över norra Småland, Västergötland och Östergötland under natten mellan tisdag och onsdag.

– Snöfall rör sig under onsdagen in västerifrån samtidigt som den ostliga vinden tilltar till frisk, skriver SMHI och tillägger att 15 till 30 centimeter snö kan komma under morgondagen.

– Då lufttemperaturen kommer vara runt 0 grader väntas snön bli tung. I den södra delen väntas snöfallet under onsdagskvällen delvis övergå i regn innan det natten till torsdag återigen övergår till snöfall, men då avtar snöfallet i intensitet, framhåller väderinstitutet.

Begränsad framkomlighet och elbortfall

De utpekade områdena kan påverkas på följande vis, enligt SMHI:

- Mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.

- Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.

- Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

- Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

Sex städer i farozonen

Enligt SMHI:s prognos löper sex städer extra stor risk att drabbas av ovädret:

- Jönköping

- Linköping

- Norrköping

- Skövde

- Trollhättan

- Uddevalla

Snöovädret väntas pågå från den 4 januari klockan 06 till den 5 januari klockan 12.

Gul varning

SMHI har även utfärdat en gul varning – den lägsta på skalan – för södra Svealand, norra Bohuslän, och delar av västra Götalands län samt delar av inre Småland.

Väderinstitutet varnar för tidvis kraftigt snöfall i de utpekade områdena.

Så mycket som 10 till 15 centimeter snö väntas under onsdagen, vilket kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av halka, snömodd, dålig sikt, snörök, snödrev och drivbildning.

El- och teleförsörjningen i områdena kan även uppleva störningar under onsdagen och torsdagen.

SMHI framhåller att det även finns risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken.

Foto: Simon Berger

Text: Redaktionen