SVERIGE: SMHI utfärdar sin högsta varning

2023 01 13

Stora mängder regn och smält snö riskerar att leda till omfattande översvämningar i Sverige.

SMHI har utfärdat en röd varning – den högsta varningen – för översvämningar på flera platser i landet.

Tre kommuner löper störst risk att drabbas av översvämning:

- Tranemo

- Ulricehamn

- Borås

Den röda varningen gäller åarna Viskan och Ätran.

SMHI varnar för att det kan uppstå översvämning i anslutning till övre Viskan utmed Marsjön och Mellsjön mellan Borås och Ulricehamn, samt i övre Ätran utmed Simmesjön mellan Svenljunga och Tranemo.

– Vattennivån väntas kulminera i slutet av veckan, framhåller väderinstitutet.

Byggnader, vägar och bostäder

Närliggande områden riskerar att drabbas på följande vis, enligt SMHI:s prognos:

- Översvämning av regionalt viktiga vägar.

- Översvämning som drabbar byggnader som inte räknas som permanentbostäder eller kommersiella verksamheter. Det kan till exempel vara fritidshus, garage, lada eller friggebod.

- Översvämning som drabbar permanentbostäder och kommersiella verksamheter där framkomlighet kan begränsas på grund av vattendjupet i översvämmade områden.

Orange varning 

Vidare framhåller SMHI att vägar och byggnader i de berörda kommunerna riskerar att översvämmas.

Väderinstitutet har även utfärdat en orange varning – den näst högsta på skalan – för översvämning i Storån norr om Västervik.

Gula varningar

Gula varningar, de lägsta på skalan, har utfärdats för höga vattenflöden i flera områden:

- Norr om Vättern

- I närheten av Hällestadsån och Finspångsån

- I närheten av Tidan

- I närheten av övre delen av Nissan

- I sydöstra västra Götalands län och västra Jönköpings län

- Mellan Hyltebruk och Gislaved

- Viskan uppströms Ljungby

- Östra halvan av Kronobergs län, sydvästra Kalmar län och Blekinge län

- I närheten av Aggån och Skyeån

- I närheten Ljungbyån

- I närheten av Nättrabyån

Foto: C. Gallagher

Text: Redaktionen