SMHI går ut med vädervarning – gäller lördag och söndag

2023 08 25

SMHI har gått ut med flera varningar för skyfallsliknande regn i helgen.

Gula varningar har utfärdats för Svealand och sydligaste Norrland.

Väderinstitutet framhåller att det intensiva regnandet riskerar att orsaka översvämningar i de utpekade områdena.

–  Regnskurar som kan ge stora regnmängder lokalt kan orsaka höga flöden, främst i bäckar och mindre åar i områden där marken fortfarande är blöt efter tidigare regn, skriver SMHI.

De löper störst risk

Flera städer riskerar att drabbas av regnovädret:

- Falun

- Gävle

- Karlstad

- Örebro

- Västerås

- Uppsala

Så påverkas invånare

Invånare i Svealand och sydligaste Norrland kan påverkas på följande sätt av det skyfallsliknande regnet, enligt SMHI:

- Höga strömhastigheter i vattendragen.

- Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

- Översvämmad mark i direkt anslutning till bäckar och åar i samband med förhöjt vattenstånd i åfåror.

Varningen gäller från lördag till måndag nästa vecka.

Osäkerhetsfaktor

Vilka områden som kommer att få allra mest nederbörd är i nuläget svårt att sia om.  

– Placeringen av regnet är osäker och flödena väntas stiga över gul varningsnivå i de delar av varningsområdet där stora regnmängder faller, framhåller SMHI.

Då kan värmen komma

En blöt helg väntar för stora delar av Sverige. Nästa vecka kan dock bjuda på en del sol.

SMHI:s preliminära prognos tyder på att vädret stabiliseras i mitten av veckan. 

– Måndagen ser ut att bjuda på ostadig väder i nästan hela landet, med tidvis regn eller skurar. Därefter verkar vädret stabilisera sig något, i alla fall tillfälligt och främst i söder.

– Mot mitten av veckan kan ett högtryck etablera sig över landet men det är fortfarande osäkert, uppger väderinstitutet. 

Foto: J. Huang

Text: Redaktionen