BEKRÄFTAT: SMHI går ut med gul varning i två landskap

2023 10 27

Gul varning för riktigt busväder utfärdas nu i två svenska landskap.

Redan i onsdags flaggade SMHI för att ett intensivt snöfall är på väg att dra in mot norra Götaland och södra Svealand.

Där och då hade expertmyndigheten ännu inte bestämt sig för om formella varningar skulle utfärdas och vilken nivå de i så fall skulle ligga på.

– Det tittar vi på såklart, när vi närmar oss, sade SMHI-meteorologen Therese Fougman till NT vid tillfället.

Två landskap

Nu har SMHI fattat beslut.

Gul varning utfärdas i två landskap i västra Sverige.

Varningen omfattar Dalsland och mellersta Bohuslän och gäller från och med klockan 21 ikväll, fredag.

Vädret kan bli en fara för allmänheten och orsaka vissa skador på egendom och miljö, framhåller SMHI på sin hemsida.

Stor påverkan på trafiken

Allra värst väntas vädret påverka trafiken.

Halt väglag och trafikstörningar är att vänta – i synnerhet eftersom många ännu inte fått på sina vinterdäck.

Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor, understryker SMHI.

Uppemot tio centimeter snö kan falla på kort tid.

– Snöbyarna kan lokalt vara något kraftiga.

Iaktta försiktighet

Flera meteorologer från andra väderinstitut delar SMHI:s prognos.

Och det kan inte nog betonas hur viktigt det är att iaktta försiktighet om man sätter sig bakom ratten.

– Troligtvis är snön väldigt blöt och det kan bli moddigt ute på vägarna, säger SVT:s meteorolog Marcus Sjöstedt till den egna tv-kanalen.

Den som använder sig av så kallade åretruntdäck bör noga överväga att istället byta till vinterdäck, framhöll Statens väg- och transportinstitut så sent som för några dagar sedan.

– Framför allt på is på är väggreppet så dåligt att däcken inte kan anses trafiksäkra på svenska vintervägar, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Polisen: "Medveten risk"

Det är lag på att ha vinterdäck på bilen från och med 1 december vid vinterväglag.

Men redan nu är det tillåtet att byta säsongsdäck.

– Kommer vi fram till en olycka där någon med sommardäck sladdat in i andra fordon och orsakat skador, så räknas det som att man tagit en medveten risk och det räknas som vårdslöshet i trafik. Är det personskador eller dödsfall kan det handla om vållande, har Mats Öhman från polisen i region Bergslagen tidigare berättat för SVT.

Arkivfoto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen