Slår larm om solceller

2023 06 09

Fler än någonsin väljer att installera solceller i Sverige. 

Under 2023 har rekordmånga valt att satsa på energikällan, vilket Di rapporterade om i april.

 Det är den högsta noteringen någonsin för ett kvartal. Bara under mars månad anslöts 9 700 anläggningar, Anna Werner, vd för Svensk Solenergi, till tidningen i samband med att siffrorna presenterades.

Går ut med varning

Men den stora expansionen kan ha en mörk baksida.

Det varnar Riksrevisionen för i en ny rapport.

Enligt myndigheten är Sverige inte redo att hantera stora förväntade framtida mängder av avfall från uttjänta solcellspaneler och vindturbinsblad.

Allvarliga uppgifter då antalet solenergi- och vindkraftsanläggningar växer snabbt, och inom ett par decennier väntas mängden uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad mångdubblas.

– Statens styrmedel är inte tillräckliga för att se till att de växande mängderna uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad kommer att hanteras effektivt, förklarar riksrevisor Helena Lindberg.

Ingen tar producentansvar

När det gäller solceller är det största problemet producentansvaret.

Producentansvaret innebär att den som tillhandahåller en produkt i Sverige bland annat ska ta hand om elavfall och stå för kostnaderna för detta.

– I dagsläget kan det dock finnas stora mängder solcellspaneler som ingen tar producentansvar för, uppger Riksrevisionen.

Enligt myndigheten är direktiven otydliga och det finns brister i Naturvårdsverkets insyn i frågan.

– Tillsammans ökar det risken för att solcellspaneler inte kommer att samlas in för att behandlas, framhåller Riksrevisionen.

Ställer krav

Myndigheten går nu fram med ett tydligt krav på regeringen och Naturvårdsverket.

En drastisk förändring krävs. Annars riskerar Sverige att bryta mot EU-direktiv för hantering av avfall.

– Med tanke på att mängden uttjänta paneler väntas öka från drygt 10 ton idag till mer än 20 000 ton per år efter 2050 behöver regeringen och Naturvårdsverket se till att producentansvaret fungerar, säger Fredrik Engström, projektledare för granskningen.

Fakta EU:s avfallsdirektiv

- EU:s avfallshierarki innebär att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas och i fjärde hand återvinnas på annat sätt – till exempel genom att omvandlas till fjärrvärme och el i förbränningsanläggningar.

- I sista hand ska avfallet bortskaffas genom deponering eller liknande.

Källa: Riksrevisionen

Foto: M. Wilson

Text: Redaktionen